Terug naar het overzicht

Adviseurs signaleren een sterke toename van kansen voor kunstmatige intelligentie (AI)

Adviseurs signaleren een sterke toename van kansen voor kunstmatige intelligentie (AI), die de efficiëntie en nauwkeurigheid van overnameprocessen aanzienlijk verbetert. Ondanks deze technologische vooruitgang wordt een lichte afname in het aantal transacties verwacht, mede door economische onzekerheden. Bovendien zien we een daling in het aantal kopers, wat kansen biedt voor goed voorbereide partijen vanwege minder concurrentie.
 

Multiple

In deze editie is dealinformatie verzameld over de periode van oktober 2023 tot en met maart 2024. De gevraagde gegevens bevatten naast het meten van het sentiment vooral gedetailleerde informatie over afgeronde deals. Met deze gegevens kan per branche een multiple berekend worden op basis van EBIT en FTE. De reden waarom deze informatie uitgevraagd wordt en verzameld, is dat zowel de Hogeschool Utrecht als Bedrijventekoop.nl graag een transparante weergave wil bieden van de multiples die gehanteerd worden in het MKB. Nog te vaak wordt gerekend met gemiddelden of algemene stelregels. Monique Denis van Bedrijventekoop.nl geeft aan; “Als overnameplatform zitten we dicht bij de bron, door het periodiek verzamelen van dealinformatie ontstaat een interessante databank met dealinformatie.” Edwin Weesie van de Hogeschool Utrecht vult aan: “Alles valt of staat met de juiste input. We maken de informatie voor iedereen toegankelijk, al valt het niet mee alles te duiden in een eenvoudige grafiek. We zijn daarom altijd beschikbaar voor het verstrekken van nadere informatie”.
 

Resultaten 

Voor het volledige rapport en de resultaten van het onderzoek over het 4e kwartaal van 2023 en het 1e kwartaal van 2024 verwijzen wij naar https://www.bedrijventekoop.nl/mkb-overname-monitor
 

Onderzoek

De MKB Overname Monitor wordt tweemaal per jaar voorgelegd aan kopers, verkopers en overnameadviseurs waarbij naast de kenmerken van het bedrijf gevraagd wordt naar details omtrent de gedane transactie(s). Het onderzoek is zo ingericht dat deze op termijn ook uitgevoerd kan worden binnen andere landen in Europa. Zo ontstaat een helder beeld van de verschillen en overeenkomsten in de Europese markt voor bedrijfsovernames in het MKB.
 
Wil je ook een bijdrage leveren aan ons onderzoek? Meld je dan aan via deze link en wij benaderen je voor het volgende onderzoek.