Menu

MKB Overname Monitor

Vanuit diverse invalshoeken bleek er de behoefte te bestaan aan zuivere, transparante informatie aangaande koop- en verkoopprijzen in het MKB. Met name voor de markt van deals tussen de 100.000 en 5 miljoen euro ontbrak het aan inzicht. Het grootste deel van de Nederlandse bedrijven bevindt zich in dit segment. Dit was voor Hogeschool Utrecht en Bedrijventekoop.nl aanleiding om een nieuwe MKB Overname monitor op te tuigen waarbij kopers, verkopers en adviseurs bevraagd worden naar de deal(s) die zij gedaan hebben en de informatie van deze deals. Met deze informatie kan een toekomstige verkoper een beter inzicht krijgen in zijn marktwaarde.
 

Juiste verwachtingen scheppen

Vaak is het eerste wat een ondernemer wil weten als hij nadenkt over bedrijfsoverdracht, wat zijn bedrijf op gaat leveren. Het is dan van groot belang dat zij een eerlijk beeld krijgen van de bedrijfswaarde om de juiste verwachtingen te scheppen. Veel verkopers weten vaak niet welke factoren van belang zijn voor de waardebepaling van hun bedrijf. Zij baseren zich op vuistregels of multiples, maar deze zijn meestal niet toereikend voor deze doelgroep. Dit leidt tot verkeerde verwachtingen. Met deze monitor willen we ook voor deze ondernemers helderheid en transparantie scheppen.
 

Onderzoek

De MKB Overname Monitor wordt tweemaal per jaar voorgelegd aan kopers, verkopers en overnameadviseurs waarbij naast de kenmerken van het bedrijf gevraagd wordt naar details omtrent de gedane transactie(s). Het onderzoek is zo ingericht dat deze op termijn ook uitgevoerd kan worden binnen andere landen in Europa. Zo ontstaat een helder beeld van de verschillen en overeenkomsten in de Europese markt voor bedrijfsovernames in het MKB.

 

Resultaten

Klik op de link voor de rapportage.

 

Deelnemen?

Wil je de volgende keer ook deelnemen aan het onderzoek? Meld je dan aan via deze link en wij benaderen je voor het volgende onderzoek.