Terug naar het overzicht

Welke transactievorm kies ik als verkoper van een B.V.?

De transactievorm is enorm belangrijk bij een bedrijfsovername. Dit hangt voor een deel samen met de rechtsvorm van een bedrijf. Een activa/passiva transactie is één van de twee vormen en kan bij iedere rechtsvorm gebruikt worden. Ook behoort een aandelentransactie bij een Besloten Vennootschap (B.V.) tot de mogelijkheden.

Activa/passiva transactie

De activa zijn grof gezegd alle bezittingen van een bedrijf. Als er geen sprake is van aandelen binnen een bedrijf (eenmanszaak óf VOF) dan is altijd sprake van een activa/passiva transactie. Bij een B.V. heb je de keuze uit bovenstaande twee mogelijkheden. De keuze tussen één van deze twee transactievormen hangt af van verschillende factoren.
 
Het kopen van aandelen van een B.V. zou kunnen leiden tot eigendom verkrijgen van ongewenste vermogensbestanddelen. Tegelijkertijd kan de koopprijs veel hoger komen te liggen ten opzichte van de situatie dat de koper uitsluitend activa koopt waarvan hij eigendom wil worden. Om een beter beeld te geven hebben wij de belangrijkste kenmerken van een activa/passiva transactie op een rijtje gezet.
 
 • Het object van de overdracht zijn activa en (eventueel) passiva
 • Alle activa moet gespecificeerd worden
 • Medewerkers komen automatisch in dienst van de vernemende onderneming – evenals de rechten en plichten van het personeel
 • Kopers moeten opnieuw contracten afsluiten met afnemers, leveranciers, huurders en verzekeraars
 • De koper kan de aanschafwaarde van de activa én goodwill afschrijven – de afschrijvingstermijn voor persoonlijke goodwill bedraagt 10 jaar
 • De koper is niet aansprakelijk voor schulden van de verkopende BV – evenmin voor claims, aansprakelijkheden én verborgen plichten
 • Na voltooiing van activa/passiva transactie is juridisch een geheel nieuwe onderneming ontstaan
 

Voordelen activa/passiva transactie

Een activa/passiva transactie kent veel voordelen voor de koper van een BV. Zo kan de koper kiezen om alleen bepaalde interessante activa over te nemen. Zoals nieuwste voorraad en alleen de juiste machines. In dit geval is sprake van ‘cherry picking’ waarbij alleen de mooiste kersen van de taart gepikt worden. De overige activa en passiva blijven achter in de onderneming. Dit maakt het voor de verkoper een nadeel omdat zaken die minder goed of niet verkocht worden achterblijven.
 

Nadelen activa/passiva transactie

Een vaak genoemd nadeel van een activa/passiva transactie voor de verkoper is dat alle vermogensbestanddelen juridisch apart én op de juiste wijze geleverd worden. Veel activa wordt door fysieke overhandiging of feitelijke in bezitneming geleverd. Indien hier een schriftelijk stuk voor levering nodig is kan in een aantal gevallen de koopovereenkomst zelf volstaan. Indien dit niet het geval is dient een aparte akte van levering opgemaakt te worden bij de notaris.
 
Daarnaast is voor het overnemen van contracten toestemming vereist van de contractuele wederpartij. Indien het bedrijf is gebouwd op één of enkele leveranciers is het voor de koper ook taak om hier voldoende aandacht aan te besteden. Zo komt het wel eens voor dat een beoogd vertrek van de oorspronkelijke eigenaar wordt aangewend om contracten op te zeggen of belangrijke voorwaarden daaruit (prijs én marge) te veranderen.
 

Aandelentransactie

Bij een B.V. is ook de mogelijkheid tot een aandelentransactie. Bij een eenmanszaak, maatschap óf VOF is altijd sprake van een activa/passiva transactie. De gekozen transactievorm heeft gevolgen voor de onderhandelingen en uiteindelijke koopsom. Juridisch én fiscaal zijn namelijk een aantal wezenlijke verschillen.
 
Bij een aandelentransactie neemt de koper de gehele B.V. over middels aandelen. In tegenstelling tot een activa/passiva transactie worden uitsluitend bepaalde activa en/of passiva overgenomen. De B.V. verkoopt bij een aandelentransactie níet alleen de bezittingen en schulden, maar de gehele onderneming.
 
Het overnamebedrag van een aandelentransactie gaat direct naar de verkopende partij. Het betreft namelijk een direct bezit van de verkoper. Dit is anders dan bij een activa/passiva transactie waar de activa en passiva gelden als bezit van de B.V. In dit geval blijft de overnamesom dus in de B.V. van de verkopende partij achter. Over het algemeen is een aandelentransactie veel eenvoudiger dan een activa/passiva transactie. Dit komt doordat alle losse onderdelen van een B.V. níet afzonderlijk verkocht hoeven te worden, maar als één geheel.
 
 • Het object van de bedrijfsoverdracht zijn aandelen van de B.V.
 • De leveringsakte hoort op naam van de eigenaar te staan bij de notaris
 • Geen doorgang zonder een notaris – deze moet onderzoeken of verkoper bevoegd is om aandelen te verkopen
 • Aandeelhouders van een B.V. kunnen niet zomaar de aandelen verkopen
 • Volgens statuten dient een blokkeringsclausule aanwezig te zijn
 
Naast bovenstaande kenmerken dienen alle onderdelen binnen een bedrijf betrokken te worden bij een bedrijfsoverdracht. Bezittingen, schulden, rechten, plichten, contracten, etc. gaan mee naar de volgende eigenaar van de onderneming. De onderneming zelf blijft precies hetzelfde.
 
Voor de koper is een aandelentransactie minder aantrekkelijk dan een activa/passiva transactie. Tóch is in de meeste gevallen sprake van een aandelentransactie wat de machtsverhoudingen tussen koper én verkoper weerspiegeld. Zodra de verkoper sterk in z’n schoenen staat kan hij een aandelentransactie afdwingen. Als dit niet het geval is gebeurd vaak ook direct het tegenovergestelde.
 

Hulp bij verkoop

Wil je hulp bij de keuze welke transactievorm bij je past? Op Bedrijventekoop.nl vind je een lijst met gedegen specialisten in je regio die je kunnen adviseren. Wil je jouw bedrijf verkopen? Ook dan kan je bij ons terecht voor advies of mogelijkheden om een koper voor je bedrijf te vinden.