Terug naar het overzicht

Welke informatie is nodig voor een waardebepaling?

Voor het opstellen van een waardebepaling is het van belang om over de juiste informatie te beschikken. De benodigde informatie is op te delen in verschillende onderwerpen. Zo moet je de juiste cijfers hebben, inzicht hebben in het personeelsbeleid én op de hoogte zijn over de toekomst van de markt. In deze blog lichten wij precies toe wat je moet weten om tot een juiste waardebepaling te komen.
 

Cijfers voor een waardebepaling

Om een reëel beeld te krijgen van de waarde van een onderneming vormen cijfers de basis. Denk hierbij aan jaarrekeningen, tussentijdse cijfers en prognoses. Door overzicht in cijfers te creëren ontstaat er een duidelijk overzicht van de financiële situatie. Cruciaal bij het opstellen van een waardebepaling. Onderstaand hebben wij alle cijfers op een rijtje gezet die je nodig hebt:
 • Jaarrekeningen – van de afgelopen boekjaren
 • Tussentijdse cijfers – van het lopend boekjaar
 • Prognoses – van het huidige boekjaar
 • Omzet – per klant, type product of dienst, per maand
 • Inkoop – per leverancier
 • Overzicht van klant- en leverancierscontracten
 • Overzicht type klanten en markten waarin ze actief zijn
 • Geplande investeringen – ter vervanging en uitbreiding
 • Debiteuren, crediteuren en voorraadlijst met ouderdomsanalyse
 • Normale debiteuren, crediteuren en voorraadpositie
 • Overzicht verplichtingen – denk aan huur, lease, etc.
 

Personeelsbeleid tijdens de waardbepaling

Zeker met een krapte op de arbeidsmarkt is het enorm belangrijk om een goed personeelsbeleid te hebben. Niet voor niets dat dit dan ook een rol speelt bij een waardebepaling. Een overzicht van personeelsleden, loonstroken, organogram en de arbeidsvoorwaarden komen hierin terug. Hieronder is een zo compleet mogelijk overzicht van alle punten die je over het personeelsbeleid moet weten.
 
 • Organogram met overzicht van personeelsleden en loonstroken
 • Overzicht van secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Toelichting op managementteam – functies, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Toelichting hoe personeel aan onderneming gebonden is
 • Toelichting bonusstructuur en winstdeling
 • Ziekteverzuim
 • De cao die van toepassing is
 • Voorbeeld van arbeidsovereenkomst
 

Marktvoorspelling voor de waardebepaling

Naast de cijfers en het personeelsbeleid speelt ook de historie én met name de toekomstverwachtingen van het bedrijf een grote rol. Ook het grotere plaatje – de totale markt – wordt hierin meegenomen. Ontwikkelingen binnen de markt hebben dan ook een invloed op de waardebepaling. Onderstaand een zo compleet mogelijke lijst van punten waar je rekening mee moet houden.
 
 • Historie van de onderneming
 • Toekomstverwachtingen en businessplan komende jaren
 • Marktontwikkelingen en marktpotentieel
 • Toetredingsdrempels
 • SWOT-analyse
 • Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
 

Juridische en fiscale aspecten

Tot slot spelen ook nog fiscale en juridische aspecten een rol bij de waardebepaling. Een toelichting op de fiscale structuur en juridische structuur zijn dan ook van invloed. Belangrijk is om je hier goed in te verdiepen. Indien nodig kan je hier een specialist voor inschakelen die je adviseert. Hiervoor stellen wij ons netwerk van specialisten graag tot je beschikking. 
 
Natuurlijk is deze informatie met bijbehorende punten slechts op hoofdlijnen representatief voor welke informatie nodig is voor een waardebepaling. Per onderwerp zijn nog tal van verdiepende vragen die ongetwijfeld aan bod zullen komen. Dit is ook mede afhankelijk van het type bedrijf en de situatie waarin het bedrijf zich bevindt. Alle informatie zou bij ondernemers bekend moeten zijn. Dit vormt tenslotte het bestaansrecht van hun eigen onderneming. 
 

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het bepalen van de waarde van je onderneming? Neem dan contact op met een van onze specialisten uit ons netwerk. Zij hebben ruime kennis en ervaring met het bepalen van de waarde van een onderneming.