Terug naar het overzicht

Wat is het belang van een goede waardebepaling?

Het blijkt dat het merendeel van de ondernemers geen idee heeft van de ondernemingswaarde. Tóch is dit wel degelijk van belang om te weten. Dit is vaak een belangrijke schakel voor het toekomstige financiële plaatje. 
 

Pensioen

Het verkopen van je bedrijf betekent voor veel ondernemers ook het stoppen met werken. De bedrijfswaarde vormt in deze gevallen het pensioen van de ondernemers. Na jarenlang hard werken eindelijk de welverdiende rust. Natuurlijk wil je wél de juiste prijs krijgen voor jarenlang bloed, zweet en tranen. En dus het continueren van je huidige levensstijl. Zorg ervoor dat alle toekomstige wensen ingevuld kunnen worden. 
 
Een waardebepaling is níet verplicht. Wel is het een belangrijke maatstaf bij het bepalen van de financieringsmogelijkheden. En om te bepalen of het zinvol is om de onderhandelingen te starten. Bij de opvolging van kleine- of familiebedrijven is de waardebepaling nog wel eens minder officieel door middel van jaarcijfers, gevoel én intuïtie. 
 

Inzicht 

Als koper kamp je altijd met een informatieachterstand. Dit is ook logisch. Zo heb je alleen inzicht in de markt, ontwikkelingen in de branche, sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen. Dit geeft je een beter beeld voor de toekomstmogelijkheden van een over te nemen bedrijf. De waardebepaling lijkt een goede rekenkundige uitkomst. Tóch kan een verkoper het eens zijn over de onderliggende cijfers, maar niet over de waarde van het bedrijf. Als koper ga je daarom uit van een standalone waarde van de onderneming dat waarde baseert op waarde en activa. De verkoper daarentegen heeft tevens de marktpositie, aanwezigheid klanten en personeel om mee te nemen. En daarom kent hij hoogstwaarschijnlijk een hogere waarde toe dan alleen de som van de activa. 
 

Waarde

Een MBI (management buy in) heeft een invloed op de bedrijfswaarde. Dat is als een ondernemer zelfstandig aan de slag gaat in de onderneming. Of wanneer hij een strategische koop doet waarbij je als bedrijf een onderneming koopt. In dat geval geniet je vaak van synergievoordelen doordat bepaalde kosten beperkt worden door het samenvoegen van ondernemingen. Verschillende typen kopers hanteren ook een andere waarde. In dit geval zien ze de waarde van het bedrijf dan niet. Al met al blijft de bedrijfswaarde een subjectief gegeven dat tevens afhankelijk is van situatie en tijd (zoals in tijden van een crisis).
 

Bedrijfswaarde berekenen

Nu duidelijk is dat het een belangrijke factor is, wordt het tijd om de waardebepaling uit te voeren. Hier zijn verschillende manieren voor. En dus is er ook niet één juist antwoord. De verschillende methoden geven namelijk verschillende resultaten. Een scheiding op basis van twee methoden ontstaat. 
  1. Op basis van boekwaarde – resultaten uit het verleden en heden
  2. Op basis marktwaarde – gebaseerd op toekomst als maatgevend en bepalend met cijfers van heden als basis
Via onze waarderingstool heb je binnen 5 minuten een indicatieve waarde. Aan de hand van de kasstromen in de toekomst bepalen wij je bedrijfswaarde. Vul de basisgegevens in en kies uit een beknopte of uitgebreide waardebepaling. Daarop staan alleen cellen met aansluitend de verkoopwaarde bedrijf weergegeven. 
 
Naast een indicatieve bedrijfswaarde is het ook van belang om tijdig een specialist in te schakelen. Interesse concreet? Schakel dan een professioneel bedrijf in voor de waardebepaling. In veel gevallen is maatwerk nodig om de bedrijfswaarde goed vast te stellen. Wij stellen ons netwerk van specialisten graag tot je beschikking.