Terug naar het overzicht

Wat betekent een non-concurrentiebeding?

Een non-concurrentiebeding is een overeenkomst tussen de koper en verkoper. Bepaal wat de verkoper wel én niet mag doen.
 

Wat betekent een non-concurrentiebeding?

Een non-concurrentiebeding is een overeenkomst tussen de koper en verkoper. Hierin wordt bepaald of de verkoper voor een bepaalde tijd geen concurrerende activiteiten uit mag voeren. Denk aan het verkopen van dezelfde producten of diensten. Als koper wil je natuurlijk niet dat de verkoper actief blijf in dezelfde branche. En daarmee afbreuk doet aan de gekochte onderneming en betaalde goodwill.
 

Wanneer is er sprake van een non-concurrentiebeding?

Bij de verkoop van een onderneming ontvangt de verkoper (als vanzelfsprekend) een koopprijs. Goodwill is hier vaak onderdeel van. Denk aan een opgebouwd netwerk, klantenkring en de winstgevendheid. Als koper wil je voorkomen dat je benadeeld wordt door de verkoper. En dus vastleggen dat de verkoper geen nieuw bedrijf mag starten. Of klanten meeneemt. Daarom is het van belang om een zogenaamd non-concurrentiebeding te tekenen.
 

Eisen van een non-concurrentiebeding

Een non-concurrentiebeding moet wel aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet de omvang van het beding, de duur ervan én de geografische beperkingen vastgelegd worden. Op grond van de Mededingingswet kunnen dan nog aanvullende en specifieke vrijstellingen van toepassing zijn.
 
  • Omvang: hieronder worden de activiteiten verstaan die de verkoper voor de gehele duur van het beding níet mag uitvoeren. Echter, de activiteiten die mogen ook weer niet verder reiken dan de activiteiten van de verkochte onderneming op het moment van de verkoop.
  • Tijdsduur: op grond van Europese regelgeving is een maximale duur van 2 jaar toegestaan als goodwill onderdeel is van de overdracht. Als ook kennis overgedragen wordt dan geldt er volgens Europese regelgeving een maximumperiode van 3 jaar. Het opnemen van een tijdsduur is dus van essentieel belang om te voorkomen dat deze niet nietig verklaard wordt. Maar, het is ook niet toegestaan om een buitenproportioneel lange tijdsduur op te nemen.
  • Geografisch gebied: in navolging van de activiteiten en tijdsduur moet het beding ook een geografisch gebied bevatten waarin het beding van toepassing is. Zo mag het gebied niet groter zijn dan het gebied waarin de onderneming actief was op het moment van de verkoop.
 

Knelpunten van een non-concurrentiebeding

Bij een effectief en goed werkend non-concurrentiebeding is het van belang dat het beding voldoet aan enkele knelpunten. Een concurrentiebeding is alleen toegestaan indien goodwill of kennis onderdeel was van de bedrijfsoverdracht. In de praktijk is dit meestal wel het geval. De duur van een concurrentiebeding is vaak beperkt tot 2 á 3 jaar. En bij de verkoop van goodwill en kennis kan het alleen het geografisch gebied betrekken waarin de verkoper vóór de overdracht actief was. In navolging hiervan mag het beding ook alleen betrekking hebben op de bestaande activiteiten van de onderneming. En mag het beding een hele groep of concern waartoe de verkoper behoort betreffen. Maar, dit geldt dan weer niet voor de onafhankelijke wederverkopers.
 
Als de verkoper bij totstandkoming van de overeenkomst al plannen heeft voor het starten of overnemen van andersoortige activiteiten, dan is het verstandig om dit in de koopovereenkomst op te nemen. En de koper dient dan expliciet te verklaren dat de toekomstige activiteiten van de verkoper niet onder het non-concurrentiebeding vallen. Op deze manier voorkom je onnodige discussies en vervolgacties achteraf.
 
 
Bedrijf verkopen?
Ben je op zoek naar een koper voor je bedrijf? Bekijk dan hier ons pakket 'Bedrijf verkopen'