Terug naar het overzicht

Tweestrijd: nu (ver)kopen of uitstellen?

Keuzes maken in tijden van Corona

Momenteel leven we in een bijzondere tijd. Er heerst onzekerheid op financiële markten en angst voor het coronavirus. Onze partner Berrie Abelen van Adcorporate krijgt nu vaak de vraag hoe om te gaan met een aan- of verkooptraject. Wat is verstandig; on hold zetten of doorgaan? Of überhaupt wel beginnen aan het hele traject? Berrie geeft zijn visie op de complexe situatie waarin we nu zitten in onderstaand artikel:

De tweestrijd is te begrijpen. Vanuit ons perspectief is 1 ding in ieder geval duidelijk: niets doen is geen oplossing. En ter geruststelling: banken pakken nieuwe dossiers op mits niet te complex of de financiering groot genoeg is. Het sentiment is tijdelijk, dat er momenteel onduidelijkheid is en blijft, is ook een vorm van stabiliteit; mensen kijken toch alweer vooruit.

Dat brengt ons weer terug naar het dilemma: (ver)koop uitstellen of inzetten? De reden van een verkoop of aankoop van een bedrijf verandert namelijk niet door de huidige situatie. Maar wat zou men dan moeten doen?
 

Bij verkoop:

 • Proces “gewoon” in gang zetten en kandidaat-kopers in beeld brengen
 • Prognoses zijn wellicht lastig te maken, zo ook door de koper
 • Risico’s kunnen gedeeld worden, bijvoorbeeld door een gefaseerde overname
 • Bijkomend voordeel is dat hierdoor de uiteindelijke opbrengst hoger zal zijn dan bij een volledige verkoop ineens op basis van de huidige situatie
 • Het doel van de verkoop kan hierdoor gerealiseerd worden en verkoper krijgt uiteindelijk een faire prijs
   

Bij aankoop:

 • Proces “gewoon” in gang zetten en met een duidelijk profiel bedrijven in beeld brengen die hieraan voldoen
 • Begrip hebben voor de positie van verkopers in de huidige situatie en meegaan in mogelijkheid van gefaseerde overname bedrijf
 • Voordeel is een warme overdracht, zo ook kan verkoper wennen aan afbouwen en kan koper wennen aan het bedrijf
 • Bijkomend voordeel is dat de overname op termijn beter te financieren is
 • Het doel van de aankoop kan hierdoor gerealiseerd worden en verkoper blijft gemotiveerd


Bovenstaande is slechts een van de vele mogelijkheden om een bedrijf te (ver)kopen in de huidige situatie van onzekerheid.

Ook al zou de (ver)koop zich nog in de onderzoeksfase bevinden, ga met je bedrijf en doelstellingen aan de slag. Zeker nu.

Wellicht dat voornoemde lijkt op “preken voor eigen parochie”. Echter, wij menen oprecht dat door niets te doen men alleen maar achteropraakt (stilstand is immers achteruitgang). In de kredietcrisis hebben we veelvuldig dezelfde discussie gevoerd met partijen. Veel ondernemers hadden het idee dat de crisis hen overkwam, dat ze hierop geen invloed uit konden oefenen en dat dit vanzelf weer over zou gaan. Met als gevolg: na de crisis hadden ze geen bedrijf meer. En diegene die wel op tijd actie hebben ondernomen zijn er sterker uit gekomen.

 

Meer informatie

Wanneer je meer informatie wenst naar aanleiding van dit artikel, kan je contact opnemen met:

Berrie Abelen

Adcorporate