Terug naar het overzicht

Ruim tweederde van de ondernemers verkoopt bedrijf aan bekende

Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel en Hogeschool Utrecht blijkt dat ruim tweederde van de ondernemers in het kleinbedrijf de koper van hun bedrijf kende. Tevens blijkt dat naarmate het bedrijf kleiner is, het gemiddelde overdrachtsproces veel korter duurt dan de voorgeschreven vijf tot zeven jaar. De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd in de mei-editie van de Kamerkrant van de Kamer van Koophandel die vandaag is uitgekomen.

Verrassende resultaten

Uit het onderzoek zijn nog meer verrassende resultaten gekomen: Slechts een op de drie overdrachten vindt plaats vanwege pensionering van de eigenaar. Andere belangrijke redenen zijn ziekte of gezondheid (24%) en geen zin of energie meer (16%); Ook bedrijven die niet optimaal presteren zijn overdraagbaar; Bedrijven zonder personeel in dienst of waarvan het bedrijf sterk afhankelijk is van de eigenaar kunnen worden verkocht; Tenslotte is een opvallend resultaat uit het onderzoek dat de verkoop van een bedrijf dat personeel in dienst heeft gemiddeld twee en een half keer zo lang duurt als een bedrijf dat geen personeel in dienst heeft. Hiervan duurt de gemiddelde verkoop zes maanden.

Uniek

Dit onderzoek is uniek omdat de meeste onderzoeken naar bedrijfsoverdracht worden gedaan bij middelgrote bedrijven (20-100 medewerkers). Ondernemers met weinig of geen personeel worden meestal buiten beschouwing gelaten, terwijl dit het grootste deel van de Nederlandse ondernemerspopulatie uitmaakt. Het onderzoek is van belang omdat verwacht wordt dat de komende jaren meer dan 100.000 ondernemers hun bedrijf zullen beëindigen.

Informatiebehoefte

Uit het onderzoek kwam tevens naar voren dat de ondernemers de meeste behoefte hebben aan informatie en advies in de oriëntatiefase en bij de onderhandelingen. Om ondernemers te informeren over het overdrachtsproces organiseert de KvK van 21 tot 26 mei de themadag Bedrijfsoverdracht met speciale aandacht voor de opbrengst bij bedrijfsverkoop. Hier kunnen ondernemers zich vrijblijvend oriënteren op de verkoop van hun bedrijf.

Onderzoek

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder 130 ondernemers in het kleinbedrijf die (succesvol) hun bedrijf hebben overgedragen in 2005 en 2006. In Nederland valt 95% van alle bedrijven in deze categorie. BV’s waren uitgesloten. Bijna 70% van de onderzochte bedrijven had geen of slechts één werknemer in dienst.