Terug naar het overzicht

Personeel overnemen bij bedrijfsovername

Bij een bedrijfsovername moet je volgens de wet ook het personeel overnemen. Daarnaast behoudt het personeel alle rechten en plichten, zowel de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden. Je mag dus geen personeel ontslaan of wijzigingen maken in de bestaande arbeidsovereenkomsten. De vorige eigenaar blijft nog een jaar na overname medeverantwoordelijk voor het naleven van de arbeidsovereenkomst.

Personeel verplicht overnemen

Dat je personeel verplicht over moet nemen, wil zeggen dat je rekening moet houden met de personeelskosten zoals die nu zijn. Werknemers met bijvoorbeeld een auto of telefoon van de zaak moeten deze gewoon behouden. Wel kun je bijvoorbeeld naar een ander sim only abonnement kijken om wat kosten te besparen. Ook zieke werknemers moet je overnemen, inclusief alle verplichtingen. Dit wil zeggen dat je het loon moet blijven doorbetalen tijdens de ziekteperiode. Ook neem je het risico op loonsancties over van de vorige eigenaar. Een loonsanctie wordt opgelegd door het UWV als een werkgever de re-integratieverplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter niet nakomt en wil zeggen dat loon langer doorbetaald moet worden. Tenslotte word je, als de vorige eigenaar dit ook was, eigenrisicodrager voor de WGA. In dit geval moet je uitkeringen en kosten van de re-integratie zelf betalen.

Uitzonderingen op het overnemen van personeel

Er zijn een aantal uitzonderingen op de wettelijke verplichting om ook personeel over te nemen. Als je een bedrijf overneemt dat failliet is gegaan, bepaal je zelf of en welke personeelsleden je overneemt. De reden hiervoor is dat het een te grote belemmering kan vormen voor een potentiële koper, wanneer het voltallige personeel overgenomen dient te worden. Vaak geeft de curator wel de voorkeur aan een partij die voornemens is zoveel mogelijk werknemers over te nemen. Personeel dat zelf niet mee wil staat het altijd vrij om ontslag te nemen. Hiervoor moeten de werknemers een schriftelijke verklaring bij je indienen waaruit blijkt dat de werknemer er zelf voor kiest het contract te beëindigen. Voor de werknemer houdt dit in dat deze doorgaans geen recht heeft op een WW-uitkering omdat het ontslag zelf is ingediend. 

Hoe zit het met pensioen?

In principe moet je ook de pensioenregeling van de vorige werkgever overnemen, maar dit is niet altijd het geval. Als je een eigen pensioenregeling hebt, kun je het nieuwe personeel hierin onderbrengen. Neemt jouw bedrijf verplicht deel aan een bedrijfstakpensioenfonds? Dan moeten ook de nieuwe werknemers hierin opgenomen worden. Daarnaast kan het zijn dat er in het CAO of een andere regeling afspraken staan over de pensioenregeling, wat in dit geval leidend is. Uiteraard blijven de nieuwe werknemers hun recht behouden op hun al opgebouwde pensioen. Het is jouw verantwoordelijkheid om na te gaan of de vorige werknemer alle premies heeft betaald. Als dit niet zo is word jij hier namelijk aansprakelijk voor. Een adviseur kan je bij dit soort vraagstukken verder helpen.

Vind hier een adviseur in jouw regio
Bedrijfsovernameadviseur Bedrijventekoop.nl

Wil je op de hoogte blijven van ons actuele aanbod?

  • Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief, waarin wekelijks het nieuwste aanbod voorbij komt!
  • Volg ons dan op TwitterFacebook of LinkedIn!
  • Meld je hier aan voor de zoekservice en ontvang als eerste bericht wanneer een profiel geplaatst wordt!

Zelf je bedrijf verkopen?

Wil jij je bedrijf verkopen? Bekijk de mogelijkheden die wij bieden.