Terug naar het overzicht

Oprichtingen, opheffingen en fusies en overnames van bedrijven

Het Centraal Bureau voor de Statistiek brengt elk jaar in kaart hoe het verloop is bij:

  • De oprichtingen van bedrijven
  • De opheffingen van bedrijven
  • De fusies en bedrijfsovernames

De oprichting van bedrijven blijft ook in 2013 groeien. Er wordt een stijging van 24.920 bedrijven geteld. In 2012 werden er 147.350 bedrijven opgericht en in 2013 waren dit er 172.270.  Het merendeel van deze bedrijven heeft een bedrijfsgrootte van 0 tot 10 werkzame personen. Dit is ook te verklaren als we kijken naar de enorme toename van ZZP’ers in Nederland. Mede door de economische omstandigheden hebben veel mensen de beslissing genomen om voor zichzelf te beginnen. Hier is dan ook weer aan te herleiden dat de grotere bedrijven, van 10 of meer werkzame personen, in dat jaar geen groei laten zien. Deze bedrijven zijn met name bezig geweest om te continueren. Het is een uitdagende tijd. Dat het merendeel bestaat uit startende ondernemers geeft ook de verdeling aan in natuurlijke personen en rechtspersonen. Een natuurlijk persoon is iemand die zelfstandig als eenmanszaak actief is. Rechtspersonen zijn vaak de grotere bedrijven die als BV of NV actief zijn. Van 2012 tot 2013 was er een toename van 21.175 natuurlijke personen. Bij de rechtspersonen is een toename te zien van 3.750.

Naast dat er bedrijven opnieuw starten, stoppen ook ieder jaar weer bedrijven.. In 2013 waren dit er in totaal 129.030. De redenen van stoppen kunnen divers zijn zoals het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en geen opvolging hebben of dat het financieel niet haalbaar blijkt te zijn en men genoodzaakt is te stoppen. Het zelfstandig ondernemen brengt veel werkzaamheden met zich mee die soms vooraf niet goed worden overzien.

Een overweging kan zijn om in plaats van helemaal vanaf nul voor jezelf te beginnen,  een bestaand bedrijf over te nemen. Bij een bedrijfsovername ligt de basis er en daar kan men dan op verder werken. Steeds meer starters kiezen dan ook voor deze manier om een onderneming te beginnen. In 2013 waren er 5.055 personen die gebruik maakten van een fusie of overname.