Terug naar het overzicht

Hoe werkt fiscale aansprakelijkheid bij bedrijfsoverdracht?

Een bedrijfsoverdracht is geen alledaagse kost en vaak het fiscale aspect hiervan nog minder. In dit blogbericht gaan we nader in op het fiscale aspect rondom bedrijfsoverdracht met het oog op de aansprakelijkheid. Wat is dit, hoe werkt dit en wat zijn de aandachtspunten?

 

Aansprakelijk

Bij de verkoop van een onderneming geldt in zijn algemeenheid dat de verkoper verantwoordelijk is voor alle fiscale verplichtingen tot aan het moment van verkoop. En een logisch gevolg dat deze fiscale verantwoordelijk voor koper begint op het moment dat hij de onderneming gaat drijven.

Daarnaast geldt ook dat bij fiscale onjuistheden die voorkomen voorafgaand aan de overdracht voor rekening komen van verkoper, na de overdracht komen deze voor rekening van koper.

 

Activa-passivatransactie

Bij een activatransactie is dit relatief eenvoudig. Alle belastingaanslagen die betrekking hebben op de periode tot aan de overdracht zal de Belastingdienst naar de verkoper sturen. Koper heeft hiermee simpelweg niets mee van doen omdat koper de onderneming voortzet vanuit een andere rechtspersoon.

 

Aandelentransactie

Bij een aandelentransactie is dit principe hetzelfde maar praktisch gezien ligt dit wat lastiger. Doordat de rechtspersoon onveranderd blijft, wordt bij fiscale onjuistheden uit de periode voorafgaand aan de overdracht in eerste instantie de vennootschap - en daarmee koper - verantwoordelijk gesteld. Koper dient dit vervolgens zien te verhalen op verkoper.

Fiscale aansprakelijkheid is een belangrijk onderdeel bij bedrijfsoverdracht en maakt daarom steevast onderdeel uit van het boekenonderzoek. Koper is namelijk verplicht zelf onderzoek te doen naar de fiscaliteit binnen de onderneming en verkoper is verplicht een juiste weergave van deze situatie te geven. 

In de op te stellen koopovereenkomst tussen koper en verkoper, zeker in het geval van een aandelentransactie, dient daarom opgenomen te worden dat verkoper aansprakelijk is en blijft voor fiscale onjuistheden in de periode voorafgaand aan het moment van overname.

 

Schakel hulp in

Het is dus van belang goed boekenonderzoek te doen en de zaken goed vast te leggen. Een adviseur kan je hierin bijstaan. Bedrijventekoop.nl beschikt over een groot netwerk van adviseurs die je hierbij kunnen helpen.