Terug naar het overzicht

Hoe vind ik de koper van mijn bedrijf?

Als je het besluit genomen hebt je bedrijf te verkopen, is het zaak je goed voor te bereiden op het traject. In een eerder bericht gingen we al dieper in op de voorbereiding. Als je alle noodzakelijke voorbereidingen hebt gedaan, is het volgende het vinden van een geschikte koper. Je doet er verstandig aan ook het vinden van een koper goed voor te bereiden. Hoe pak je dit aan?  
 

Het vinden van een koper

Als je van plan bent je eigen bedrijf te verkopen, wil je dit niet aan de eerste de beste doen. Zeker wanneer je zelf met het bedrijf wordt geassocieerd doordat bijvoorbeeld je achternaam in de bedrijfsnaam voorkomt. Het is raadzaam om je bedrijf over te doen aan iemand die net zo betrokken is bij het bedrijf als jij. Het opstellen van een kopersprofiel waarin je de juiste koper omschrijft kan daarbij helpen. 
 

Een kopersprofiel opstellen 

Stel een profiel op van het type koper dat je zou willen hebben. Dit is je leidraad bij je zoektocht naar een koper. Er zijn kortweg vier typen kopers:
  • De familiare koper. Iemand uit de familie koopt het bedrijf.
  • Management Buy Out (MBO). Een partner, aandeelhouder of werknemer neemt het bedrijf over.
  • Management Buy In (MBI). Een starter of particulier neemt het bedrijf over.
  • Strategische koper. Een eigenaar van een ander bedrijft neemt je bedrijf over om strategische redenen.
Bedenk bij het opstellen van het profiel aan welke eisen de koper allemaal moet voldoen. Wat is goed voor de onderneming? Heeft de mogelijke koper een goed netwerk, de juiste achtergrond?
 

Kandidaten zoeken 

Stel een lijst samen van kandidaten die aan je profiel voldoen. Benader deze partijen niet zelf maar maak gebruik van een adviseur of Bedrijventekoop.nl. Verder kan je het profiel anoniem op Bedrijventekoop.nl plaatsen waarbij potentiële kopers jou kunnen benaderen voor meer informatie. 
 

Kandidaten benaderen 

Zodra een kandidaat zich meldt geef je ze gedetailleerdere informatie. Het is aan te raden de potentiële kopers eerst een geheimhoudingsovereenkomst te laten tekenen of een kandidaatformulier toe te sturen om eerst meer achtergrond informatie te ontvangen. Bedrijventekoop.nl voorziet je van deze documenten in het Pakket Verkopen. Vervolgens geef je verdere informatie, denk hierbij aan een verkoopmemorandum wat je eerder opgesteld hebt (ook hier biedt Bedrijventekoop.nl een format voor).  Indien je een adviseur inschakelt worden deze zaken door de adviseur opgepakt. Na deze fase ga je het gesprek aan met de mogelijke koper. 
 
Je kan als ondernemer een groot aandeel van het zoekproces naar een geschikte koper zelf oppakken. Bedrijventekoop.nl heeft hiervoor diverse pakketten. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op. Wil je een adviseur inschakelen? Ook dan kan je bij ons terecht. Wij verwijzen je graag door naar een adviseur uit ons netwerk van specialisten