Terug naar het overzicht

Hoe bepaal ik wat mijn bedrijf waard is?

Benieuwd of je al kan stoppen met werken? En dus indirect naar de waarde van je bedrijf? Dan ben je zeker niet de enige. Het is belangrijk om een indicatie te hebben van de waarde van je bedrijf. Dit vormt doorgaans het pensioen voor ondernemers. Wat op haar beurt weer de garantie is voor het continueren van de huidige levensstijl. Verzeker al je toekomstige wensen en breng nú alvast de waarde in kaart. Ontdek de diverse manieren om de waarde van je bedrijf te berekenen. 
 

Waardebepaling

Voordat je jouw bedrijf gaat verkopen is het van belang om de waarde te bepalen. Zorg voor een professionele waardebepaling en onderbouw de vraagprijs realistisch. Dit verbetert de onderhandelingspositie. En tenslotte is vertrouwen de essentiële basis van een bedrijfsovername. Direct te hoog in de boom? Dan is het vertrouwen bij de tegenpartij weg. Ook andersom kan het zijn dat de tegenpartij met een voor jou niet te beredeneren bod komt. Val dan niet van je stoel. Maar blijf rustig en vraag naar de onderbouwing. Klinkt deze logisch? Zet de onderhandelingen dan voort. Of stel voor de onderhandelingen te stoppen zodra je het nog steeds onrealistisch vindt. 
 
De vraagprijs is gebaseerd op de waarde van een onderneming. Dit kan op twee verschillende manieren vastgesteld worden. Bij een aandelentransactie gaat het namelijk om de aandelenwaarde. En bij een activa/ passiva transactie gaat het om de ondernemingswaarde. Het is niet eenvoudig om de waarde precies vast te stellen. Daarom wordt vaak ook wel gezegd dat de precieze waarde niet bestaat.
 
Onderstaand hebben wij de 6 meest gangbare waardebepalingsmethodes op een rijtje gezet:
 
1. Intrinsieke waarde
2. Rentabiliteitswaarde
3. Vermogensverhoudingenmethode
4. Goodwill-methode
5. ‘Verbeterde’ goodwill-methode
6. Discounted cash flow-methode (DCF)
 
 

Discounted Cash Flow (DCF)

In de praktijk kunnen wij wel stellen dat de Discounted Cash Flow (DCF) het meest wordt gebruikt. Dit is gebaseerd op toekomstige kasstromen. Bij een bedrijfsovername geldt tenslotte: behaalde resultaten in het verleden bieden géén garantie voor de toekomst. Voor een waardebepaling moeten cijfers uit de jaarrekening genormaliseerd worden. Concentreer je op de opbrengsten en kosten die 1-op-1 verband houden met de feitelijke bedrijfsvoering. Eventuele buitengewone baten of lasten kunnen gecorrigeerd worden. Zo is het bij het vaststellen van de vraagprijs ook belangrijk dat je een flexibele houding toont. Uiteindelijk hangt de betalingsbereidheid van de koper af van de verwachte toekomstige opbrengsten van de onderneming. En in de praktijk gaat het hierbij niet alleen om de waarde. Maar ook vooral om de berekening én daaraan gekoppelde uitgangspunten. 
 
Tip: vul onze gratis waarderingstool in voor een goede indicatie van de waarde van je onderneming! 
 

Schakel een specialist in

Naast een (indicatieve) waardebepaling is het vaak ook verstandig om met een specialist in zee te gaan. Zo geeft een online tool een indicatie, maar is het aan een professionele partij om de échte waarde te bepalen. In veel gevallen gaat het hier namelijk om maatwerk. Als voordeel zorgt het inschakelen van een professional voor een sterke positie tegenover potentiële kopers. 
 
Wij stellen ons netwerk van bedrijfsovernameadviseurs graag tot je beschikking.