Terug naar het overzicht

Het gevaar van de Multiple

Hoe stel je de waarde van een MKB waardering vast? Er zijn twee veelgebruikte methoden: de multiple methode en de discounted cashflow methode (DCF). De ene methode is correct maar complex, de andere is eenvoudig maar heeft niets met waarderen te maken. Het is een sanity-check. Onze partner Alexander Thomassen van Instituut voor Zakelijke Mediation gaat in dit bericht verder op deze materie in.
 

Waardebepaling

Waarderen is vooruit zien en inschatten wat de onderneming in de toekomst gaat verdienen. Het vraagt om een gedetailleerde prognose van omzetten, marges, kosten en investeringen. En het vraagt om het inschatten van de risico’s van de onderneming. Dat is complex maar de enige juiste manier. 

Discounted Cashflow gaat over de onderneming, haar verdienmodel en de risico’s van de onderneming. Multiples gaan over gemiddelden van transacties zoals deze door een aantal databases worden gepubliceerd. 

EBITDA = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Oftewel: Resultaat voor belastingen, rente en gecorrigeerd voor afschrijvingen. 
 

Multiples

Wat zijn de gevaren van multiples:
 
  • Gemiddelden: multiples zijn gemiddelden. Maar de achterliggende transacties variëren enorm van hoog naar laag. Is jouw bedrijf gemiddeld? Grote kans dat jouw bedrijf niet gemiddeld maar hoger of lager dan gemiddeld is.
  • Welke EBITDA: gebruik je de laatste EBITDA of de gemiddelde EBITDA van de laatste 3 jaar of misschien de begrootte EBITDA?
  • Effect: stel dat de multiple in jouw sector gemiddeld 5.5 is. Elke euro extra EBITDA vergroot de waarde van jouw onderneming met 5,5 euro. Maar is dat wel echt zo?
  • Investeringen: multiples houden geen rekening met de jaarlijkse investeringen die nodig zijn om de onderneming te onderhouden.
  • Risicoprofiel: multiples houden geen rekening met de achterliggende risico’s van de onderneming.
  • Verschillen in databases: de multiples van de ene database liggen hoger dan van een andere. Deze verschillen zijn aanzienlijk. 
  • Sectoren: alle subsectoren worden bij elkaar gevoegd, ook al hebben ze niet veel met elkaar te maken.
 
Denk bijvoorbeeld aan een administratiekantoor. De multiple voor zakelijke dienstverlening bestaat uit administratiekantoren, accountants, ingenieursbureau’s, werving & selectiebureaus, marketing- en reclamekantoren, juridisch adviseurs enzovoorts. Een administratiekantoor heeft vaste klanten die jaarlijks vragen om jaarrekeningen, aangiften en advies. Een advocatenkantoor heeft meestal te maken met klanten die eenmalig langskomen om een juridisch geschil op te lossen. Dat zijn heel verschillende doelgroepen en verdienmodellen. En dus heel andere risicoprofielen. Maar wel dezelfde multiple.
 
Waarom we toch multiples gebruiken?
 
En toch zien we vaak de multiples terugkomen. Waarom? Ze zijn makkelijk vindbaar en het is makkelijk toe te passen. Je slaat een heel complex proces van prognoses maken en risico’s inschatten over. En je hoeft niet te investeren in een duur waarderingsrapport van een deskundige. Maar een multiple zegt niets over jouw bedrijf, de marktwaarde, de risico’s en de markt waarin je opereert. 
 
Op ons kantoor gebruiken wij multiples vooral als sanity check. Komt onze DCF waardering uit in de buurt van de multiple-range? Of ligt zij buiten deze range? Dat is een nuttige check.
 
Alexander Thomassen