Terug naar het overzicht

Gezocht: de béste opvolger

Deze week in 'overnameadviseur aan het woord' Gerda Nobel van Ooregisseur. Een bedrijf verkopen of overnemen lijkt een eenvoudige zaak. De ondernemer stelt een verkoopprijs vast, de overnamekandidaat betaalt die en dat is dat. “Was het maar zo simpel! Belangrijker dan de prijs vaststellen is het kiezen van de overnamekandidaat. Is hij of zij ook echt de béste persoon voor de job?” Dat precies in die kwalificatie de sleutel voor een succesvolle bedrijfsovername ligt, heeft Gerda Nobel de afgelopen jaren zelf ervaren. “Dan werd ik ingevlogen om vastgelopen onderhandelingen vlot te trekken. En bleek er bij beide partijen enorm veel onduidelijkheid en dus ook onzekerheid over de te volgen koers.”

Transparantie over de cijfers van het bedrijf, over de noodzakelijke ondernemerskwaliteiten van de beoogde opvolger, over de verwachtingen van medewerkers, leveranciers en klanten zou voorop moeten staan. “Eigenlijk verrassend als je bedenkt dat er vaak veel geld mee gemoeid is.” Dat het geen onwil is, maar vaak onbekendheid met het proces en wat er allemaal bij komt kijken, ook in een later stadium, ná de verkoop, daarvan is Gerda Nobel zich heel goed bewust. “Beide partijen moeten in zekere zin de regie kunnen houden over het traject. Elke partij handelt daarbij vanuit zijn eigen belang, logisch. Maar een bedrijfsovername gaat niet over een nacht ijs. Het is een serieuze zaak waarbij de relatie met klanten, medewerkers en leveranciers ook op de lange termijn goed moet kunnen blijven.” Het bedrijf gaat een nieuwe fase in, en daar moet iedereen zich mee kunnen verenigen.

BEDRIJF TE KOOP!

Recent onderzoek onder mkb-bedrijven laat zien dat bijna 50 procent van de ondernemers overweegt om zijn bedrijf te verkopen. Morgen al, bij een goed bod! Twintig procent verwacht dat binnen twee jaar ook daadwerkelijk te doen. “In de praktijk zie je dat veel ondernemers zich op die stap maar matig voorbereiden, of er in elk geval een enigszins geromantiseerd idee over hebben. Want: de beoogde opvolger werkt al jaren in het bedrijf. Zoon of dochter staat te trappelen. De verkoop moet minstens het pensioen van de ondernemer opleveren. Allemaal valkuilen!” En juist voor die valkuilen wil Gerda Nobel haar opdrachtgevers behoeden. Met haar bedrijf Overname & Opvolging Regisseur bundelt ze jaren praktijkervaring als overnameadviseur met haar missie om bij een overname voor beide partijen een goede deal te sluiten. “En dan is het zaak om de béste opvolger te kiezen, niet de meest voor de hand liggende. En dus moet je soms concluderen dat het ondernemersgen helaas niet altijd geërfd blijkt. En dat een uitstekende, loyale en vakbekwame medewerker misschien niet de kwaliteiten heeft om het bedrijf daadwerkelijk te gaan leiden. Financieel kunnen er ook haken en ogen zitten aan een overname, zodat die voor één of beide betrokkenen slecht zal uitpakken.” Wat Gerda Nobel betreft staat de succesvolle toekomst van het bedrijf bij een overname op de eerste plaats, omdat die van invloed is op alle andere facetten van de overname. Ondernemers die de verkoop van hun bedrijf overwegen of mensen die een onderneming willen overnemen kunnen bij Gerda Nobel een gratis gesprek aanvragen over waarde en strategie. “Dat is helemaal vrijblijvend: ik vind het gewoon ontzettend belangrijk dat verkopers én kopers weten waar ze aan beginnen en waar ze op moeten letten.”

Overname & Opvolging Regisseur / www.ooregisseur.nl