Terug naar het overzicht

De bedrijfsovername markt en je verkoop

Ben je van plan een bedrijf te kopen of verkopen? De toestand van de bedrijfsovername markt kan grote gevolgen hebben voor de hoogte van de prijs en voorwaarden van de bedrijfsoverdracht. De economische crisis heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de prijzen van bedrijven onder druk stonden en dat steeds meer transacties het gevolg waren van ‘earn-out’ regelingen. Hierbij wordt de opbrengst van de transactie gedeeltelijk afhankelijk gemaakt van de toekomstige resultaten. Dit zorgt voor meer vertrouwen bij de koper, wat nodig was in de crisistijd.

Toon goede resultaten

Veel bedrijven hebben het in de crisisjaren zwaar gehad en daardoor ook minder goede financiële resultaten behaald. Wanneer je kunt aantonen dat het in de nabije toekomst stukken beter gaat, heb je eigenlijk nog niet zo’n groot probleem. Dan kun je gewoon de bedrijfsovername markt op gaan en het bedrijf te koop zetten. Is dit niet het geval? Dan betekent dit vaak een lagere verkoopopbrengst, omdat de onderneming natuurlijk minder aantrekkelijk is als het niet goed draait. Voor het behalen van een maximale transactieopbrengst moet je naar alle waarschijnlijkheid gewoon wachten tot verwachte verbetering in de resultaten ook echt zichtbaar begint te worden.

De situatie in uw sector van de bedrijfsovername markt

Als het even niet zo goed gaat op de bedrijfsovername markt heeft dat natuurlijk invloed op je timing van de bedrijfsovername. Daarnaast is het belangrijk dat je ook kijkt naar de sectorale situatie. Alle potentiële kopers en verkopers komen toch bijna allemaal uit dezelfde sector, waardoor ze dus worden beïnvloed door alle ontwikkelingen in de sector. Zo is het voordelig als er veel transacties plaatsvinden in een bepaalde sector. Dit betekent dat er zowel veel vraag als aanbod is en dat nog een transactie (met jou) meer kans heeft om te slagen. Een dergelijke situatie is vaak erg aantrekkelijk voor private equity partijen. Let wel op dat je niet te lang wacht! Als er al veel transacties geweest zijn, kan het ineens weer heel erg rustig worden op de overnamemarkt in die sector, wat niet echt bevorderend werkt voor een maximale transactieopbrengst.

Bankfinanciering

In de crisisjaren is duidelijk geworden dat de bereidheid van banken om overnames te financieren erg snel kan dalen of zelfs kan verdwijnen. Dit is erg lastig aangezien de leningen van banken toch wel van groot belang zijn voor veel transacties. Er bestaat een omgekeerd recht evenredig verband tussen omstandigheden van het lenen en het gemiddelde overnamebedrag. Hoe voordeliger het is om te lenen, des te hoger worden de koopprijzen. In de crisis werkte dit verband ook, alleen wel de andere kant op. Hoe minder de banken bereid waren om te financiering te verlenen, des te lager waren de transactieopbrengsten.

Interesse van investeerders

Banken zijn niet de enige partijen die financiering kunnen verlenen. Soms is het zelfs zo dat je juist andere partijen nodig hebt naast hulp van een bank, bijvoorbeeld omdat een bank maar een deel van het benodigde bedrag wil financieren. Ga voor het zoeken naar financiering na of er veel investeerders zijn in je sector. De aanwezigheid van veel investeerders verhoogt de kans dat uw transactie gaat lukken. Daar komt nog bij dat banken vaak sneller bereid zijn een lening te verstrekken als je kunt laten zien dat je een investeerder met een goede reputatie aan je zijde hebt. Waar banken steeds minder zijn gaan financieren, doen investeerders het omgekeerde. Ook al zijn banken dan misschien niet meer zo geïnteresseerd in het verlenen van krediet, investeerders wel. Houd dus rekening met investeerders.