Terug naar het overzicht

Checklist verkoopklaar maken bedrijf

Een vaak genoemde slogan bij bedrijfsovername is; “een goede voorbereiding is het halve werk”. Bedrijventekoop.nl heeft hier al diverse blogberichten over gedeeld en ook in de whitepaper “Bedrijf verkopen  - Alles wat je moet weten van A tot Z!” wordt dit benadrukt. In dit bericht gaan we in op het verkoopklaar maken van je onderneming, een onderdeel van de voorbereiding.
 

Toekomst

 
Bij het verkoopklaar maken van je onderneming is het vooral van belang de toekomstige mogelijkheden inzichtelijk te maken. Daarbij is het een uitdaging dit op zo’n manier te doen dan men de potentie terugziet in de huidige wijze waarop strategie en de organisatie zijn neergezet. Dit begint al bij het management. Is het bedrijf afhankelijk van de directeur eigenaar? Bij kleinere bedrijven is het vaak het geval dat de eigenaar meerdere petten op heeft. Op het moment dat de DGA wegvalt heeft dit een negatieve invloed op de continuïteit van het bedrijf. Dit is niet gunstig bij verkoop van de onderneming. Denk tijdig aan het overdragen van bepaalde taken aan medewerkers of trek een manager aan. De bedrijfscultuur is mede bepalend voor het succes van een overdracht. Een organisatie met een duidelijke strategie, gedelegeerd leiderschap en open cultuur is makkelijker over te dragen.
 

Administratie

 
Het lijkt overbodig dit te moeten zeggen maar zorg ervoor dat je financiële huishouding op orde is. Om de bedrijfsoverdracht te laten slagen, is het van belang de administratie op orde te hebben. Daarnaast is het raadzaam met de boekhouder / accountant te bespreken of de huidige bedrijfsstructuur de juiste is. Door veranderende wet- en regelgeving kan het soms voorkomen dat een andere fiscale structuur gunstiger uitpakt. Let op; een aanpassing in de fiscale structuur kan de doorlooptijd van de overname verlengen.
 

Checklist:

 
Onderstaande vragen kunnen je helpen de taken en verantwoordelijkheden te verdelen en kritisch naar je bedrijf te kijken:
  • Zijn er veranderingen  in het personeel nodig?
  • Waar zit alle kennis (alleen bij de oudere medewerkers of is het verdeeld)?
  • Zijn de contracten en vergunningen actueel?
  • Hoelang lopen de huurovereenkomsten nog (indien van toepassing)?
  • Voldoet het bedrijf aan de geldende milieueisen? Zo niet; wat gaat het kosten om daar wel aan te voldoen?
  • Kijk kritisch naar de bedrijfsactiviteiten, moet je uitbreiden of inkrimpen?
  • Is de administratie en ICT op orde en toekomstbestendig?
  • Zijn de financiële kengetallen inzichtelijk en in lijn met de concurrentie? Wat moet er gebeuren als dit niet zo is?
  • Is de debiteurenpositie in beeld en wat is de kwaliteit daarvan?
  • Hoe is de voorraadpositie? Kan eventuele overtollige voorraad tijdig weggewerkt worden?

Hulp

Veel van deze vragen kan je zelf oppakken, deels is de hulp van een externe benodigd. Trek tijdig aan de bel en schakel indien gewenste en adviseur in. Bedrijventekooop.nl wijst je graag op ons netwerk van adviseurs verdeeld per regio.