Terug naar het overzicht

Belang van een waardebepaling

Loop je met plannen rond een bedrijf te kopen? Gaaf, maar daar komt veel bij kijken. Ga voor jezelf na waarom je een bestaand bedrijf wilt kopen. Welk doel wil je hiermee bereiken? Een bestaand bedrijf heeft een historie, de nodige kennis in huis, een klantenbestand voorhanden en mogelijk zijn er zelfs synergievoordelen met het bedrijf wat je al hebt. Volgens Ondernemersplein is de kans op succes bij de overname van een bestaand bedrijf 96%. Dit klinkt positief, echter aan een bedrijfsovername kunnen ook haken en ogen kleven. Zo kan het zijn dat je verwachtingen niet uitkomen of de aanloop naar het kopen van je bedrijf niet soepel verlopen. Onze partner Claassen, Moolenbeek & Partners adviseert bij het (ver)kopen van een bedrijf en het bepalen van de waarde van een onderneming. 
 

1. Waardebepaling is onderdeel van een bedrijfsovername

Een bedrijfsovername is zowel voor de verkoper als de koper een emotioneel en spannend proces. De verkoper heeft een bepaald beeld van zijn bedrijf en jij als koper  een bepaalde kijk op de toekomstmogelijkheden van het aan te kopen bedrijf. Dit wordt door beiden vertaald in een waarde die ieder vanuit hun positie en situatie ervaren. En tussen die verschillende ervaringen speelt zich de prijsvorming af. Een gedegen en onafhankelijke waardebepaling van het bedrijf is wenselijk voor beide partijen bij bedrijfsovername. In de praktijk zien we vooral dat een waardebepaling vooral aan het begin van een overnametraject (zowel bij koop als bij verkoop) plaatsvindt en daarmee als basis dient voor de latere prijsonderhandelingen. 
 

2. Een waardebepaling is gericht op de toekomst

Het bepalen van de waarde van een bedrijf is per definitie altijd toekomstgericht. Het antwoord op de vraag hoeveel de onderneming in de toekomst nog aan geld gaat genereren, bepaalt de waarde van de onderneming. Resultaten uit het verleden zijn daarbij geen garantie voor de toekomst, maar geven wel een indicatie voor de toekomst. De waardebepaling van het bedrijf vormt een basis voor de prijsonderhandelingen.
 

3. Per rechtsvorm kan de waarderingsmethode verschillen

Een beursgenoteerde onderneming vereist een andere methode voor het bepalen van de waarde dan het waarderen van een eenmanszaak, VOF of B.V. in het MKB. Bij de waardebepaling van een beursgenoteerd bedrijf wordt dagelijks de koers van het aandeel bepaald. De indicatie van de prijs voor het toekomstig geld en genererend vermogen van het bedrijf die een koper wil betalen wordt vaak bepaalt door de koers. De koers is dus een waarde-indicatie vanuit de markt bekeken.
MKB-bedrijven hebben geen beursnotering en daarom kan niet simpelweg de koers/winstverhouding toegepast worden om de waarde te bepalen. Bij de waardering van een MKB bedrijf spelen naast historische gegevens (deze laten het zuivere resultaat zien) afhankelijkheden een grote rol in het duiden van de toekomst. Door het onderzoeken van deze afhankelijkheden kan ingeschat worden in welke mate de resultaten uit het verleden voortgezet zullen worden of juist zelfs nog kunnen verbeteren. Laat je bij het in kaart brengen van deze afhankelijkheden bijstaan door, bijvoorbeeld,  Claassen, Moolenbeek & Partners.
 

4. Bepalen van de waarde met een ander doel dan overname

De waardebepaling wordt gezien als een onderdeel van een bedrijfsovernameproces. Maar men kan ook een waardering uitvoeren met een ander doel dan bedrijfsovername. Onderstaand een aantal voorbeelden waarbij een waardebepaling ook ingezet kan worden. 
  • Verkoopklaar maken: Je wil jouw bedrijf binnen nu en een aantal jaren verkopen. Daarbij is het verstandig tijdig inzichtelijk te maken welke maatregelen je kan treffen om de waarde van het bedrijf de komende jaren nog te kunnen verhogen. 
  • Bedrijfsopvolging:  De opvolging van je bedrijf wordt gevonden in de familie. Het is dan raadzaam een waardering uit te laten voeren om (op termijn) op een zorgvuldige, realistische en (fiscaal) optimale wijze over te dragen binnen de familie.
  • Fusie: Als je wil gaan fuseren met een ander bedrijf dan is een onafhankelijke, realistische waardebepaling van belang voor het laten bepalen voor ieders inbreng.
  • Investering: Als je op zoek bent naar investeerders voor het bedrijf, wil je overtuigend duidelijk kunnen maken op welke wijze het bedrijf waarde voor hen kan creëren.
  • Aandeelhouders: Vanwege een (eventuele) exit wil je met de medeaandeelhouders goede afspraken maken zodat er achteraf geen discussie ontstaat over de waarde van het bedrijf of bij bijvoorbeeld de afwikkeling van een earn-out regeling.
  • Boedelscheiding. Je wilt de waarde van het bedrijf laten bepalen in het kader van een mogelijke boedelscheiding;
  • Juridische procedure. Om de economische schade voor het bedrijf als gevolg van een bedrijfsvoorval te laten vaststellen in het kader van een juridische procedure, kan je de waarde laten bepalen.
  • Belastingdienst: Om optimaal gebruik te kunnen maken van de fiscale regelingen wil je de ‘going concern waarde’ van je bedrijf goed onderbouwen voor de Belastingdienst.
 
Welk voorbeeld ook van toepassing voor je is, het is zeer aan te raden om een professional in te schakelen die verstand heeft van de materie en van de business. 
 
Robert Claassen
Claassen, Moolenbeek & Partners