Terug naar het overzicht

Bedrijfsovernames van de afgelopen vijf jaar

Door de recessie nam het aantal bedrijfsoverdrachten af, met name gingen de afgelopen vijf jaar de bedrijfsovernames van Midden- en Kleinbedrijven achteruit. Uit onderzoek van marktonderzoeker Panteia blijkt dat we een stijging kunnen verwachten in bedrijfsovernames in de komende jaren door de oprukkende vergrijzing. Doordat de crisis een negatief effect had op de waarde van bedrijven en de mogelijkheden om de financiering rond te krijgen daalde het aantal bedrijfsovernames de afgelopen vijf jaar. In de afgelopen vijf jaar werden er ongeveer 10.000 mkb-bedrijven overgenomen. Dit is ongeveer 3.000 minder dan 10 jaar geleden, in 2003. Toen waren dit er nog ongeveer 13.000. In 2003 heeft 9% van de bedrijven een bedrijfsoverdracht gerealiseerd, in de afgelopen vijf jaar was dit maar 4%. Ondernemers stelde een bedrijfsovername in deze periode mede daardoor uit voor betere tijden, na economisch herstel. Het aantal overnames daalde voornamelijk sterk in bedrijven met minder dan tien werknemers.

Meer familie-bedrijfsoverdrachten

Er was niet alleen een daling in overnames in de afgelopen vijf jaar door de crisis. De overnames in de familiebedrijven nam, vergeleken met tien jaar geleden, toe. Volgens marktonderzoeker Panteia gelden er bij bedrijfsovernames binnen de familie andere kenmerken dan bij een bedrijfsovername buiten de familie, dus aan derden. (Vervroegd) pensioen is een veel voorkomende reden voor deze bedrijfsovername, ook nemen bedrijfsoverdrachten binnen de familie vaker meer tijd in beslag. De voormalige eigenaar van een familiebedrijf blijf veel meer betrokken bij het bedrijf, met name in een adviserende rol, dan bij bedrijfsoverdrachten aan derden. Dit is ook een reden waarom het aantal bedrijfsoverdrachten in de familie tijdens deze periode steeg.

Vergrijzing

De vergrijzing heeft nog geen grote invloed op het aantal bedrijfsovernames. Pensionering wordt aanzienlijk vaker genoemd als een reden om een bedrijfsoverdracht te doen. Tien jaar geleden in 2003 was pensionering een reden voor een geplande bedrijfsoverdracht nog 39%, terwijl dat in de afgelopen twee jaar 64% was. Mogelijk komt er door de vergrijzing in de komende jaren wel een toename van het aantal bedrijfsoverdrachten.