Terug naar het overzicht

Bedrijfsovername: onderzoek de koper

Bij een bedrijfsovername heeft de verkopende partij het onderzoeksplicht. Dit betekent dat je onderzoek moet gaan doen naar de achtergrond, betrouwbaarheid , plannen en dergelijke van de potentiële koper als je plannen hebt om je bedrijf te gaan verkopen. Dit is zeer belangrijk om goed uit te voeren, omdat de verkopende partij ook na de bedrijfsoverdracht aansprakelijk gesteld kan worden voor de schulden van het bedrijf die door (een) malafide opkoper(s) worden gemaakt.

Onderzoek de potentiële kopers

Als na de bedrijfsoverdracht de nieuwe eigenaar veel schulden maakt en deze weigert te betalen, dan wordt, meestal door een rechter, onderzocht of de oorspronkelijke eigenaar van het bedrijf had kunnen weten of de opvolger zijn verplichtingen niet na zou komen. Als dan blijkt dat de oorspronkelijke eigenaar geen onderzoek heeft gedaan naar de kopende partij, dan kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor de gemaakte schulden van de nieuwe eigenaar. Het is daarom zeer belangrijk om goed onderzoek te doen naar alle potentiële kopers en ook om goede eisen aan hen te stellen.

Stel eisen

Het is dus belangrijk bij een bedrijfsovername dat de verkopende partij een goed onderzoek doet naar alle potentiële kopers. Het is ook vaak zo dat je je bedrijf niet aan de eerste de beste moet verkopen, maar aan een kundige en waardige nieuwe opvolger waarvan je zeker weet dat hij/zij zijn plichten na kan komen. Het stellen van eisen, zoals een businessplan kan hierbij ook helpen.

Handige tips

  • Vraag om een businessplan. Hier kun je uit afleiden of de koper is voorbereid op eventuele, toekomstige problemen.
  • Spreek face-to-face met de potentiële verkoper, niet alleen maar via tussenpersonen en dergelijke. Indien mogelijk kun je het best afspreken bij hem/haar thuis of op het bedrijf.
  • Google. Opkopers die betrokken zijn bij verschillende faillissementen zijn waarschijnlijk bekend op verschillende websites. Via Google krijg je meer inzicht in hun achtergrond.