Terug naar het overzicht

Afschrijvingen

Bedrijven hebben kosten in aanschaf van MVA en IVA, om op de balans niet ineens een grote kostenpost te hebben wordt er gebruik gemaakt van afschrijvingen.

Afschrijvingen: Omdat afschrijvingen wel kosten zijn, maar geen uitgaven, kan het totaal aan afschrijvingen beschouwd worden als een verhoging van de kasstroom. De afschrijvingen dienen alleen om het belastbare resultaat te drukken en geld te ‘reserveren’ voor een eventuele vervangingsinvestering.

Voor meerdere begrippen zie onze begrippenlijst.