Terug naar het overzicht

Afschrijvingen IVA

Afschrijvingen IVA: Dit zijn afschrijvingen op mogelijk geactiveerde goodwill, geactiveerde kosten met betrekking tot Research & Development (R&D). Aan activering van kosten die onder de immateriële activa vallen, zijn beperkingen gesteld. Goodwill en R&D zijn voorbeelden van toegestane immateriële vaste activa.

Voor meerdere begrippen zie onze begrippenlijst.