Afschrijvingen MVA: Deze afschrijvingen hebben betrekking op de aanwezige activa binnen de onderneming zoals machines, inventaris, vervoermiddelen en gebouwen. Voor meerdere begrippen zie onze begrippenlijst.