Bedrijfsopvolgingsregeling (bor)

Als hét grootste bedrijfsovernameplatform van Nederland weten wij als geen ander het belang van een goede bedrijfsopvolgingsregeling. Als je een onderneming schenkt of laat vererven moet de ontvanger over de waarde van de onderneming schenk- of erfbelasting betalen. Zet de verkrijger de onderneming voort? Dan kan deze persoon een beroep doen op de bedrijfsopvolgingsregeling om minder óf geen erf- of schenkbelasting te betalen.

Wat houdt een bedrijfsopvolgingsregeling in?

Kort gezegd is een bedrijfsopvolgingsregeling een (gedeeltelijke) vrijstelling bij de vererving van het ondernemingsvermogen. Ook bij een schenking van een onderneming óf aanmerkelijk aandelenbelang kan een bor worden toegepast.
 
Vanwege een bor kunnen ondernemers een bedrijf tegen een gereduceerd belastingtarief overdragen aan de volgende generatie. Hiervoor dient wel aan bepaalde voorwaarden voldoen te worden. Indien je hieraan voldoet zorgt deze fiscale faciliteit ervoor dat belastingheffing bij de overdracht geen belemmering vormt voor de continuïteit van de onderneming.
 

Voorwaarden bedrijfsopvolgingsregeling

Zoals benoemd dient een onderneming aan enkele voorwaarden te voldoen om gebruik te maken van de bor. Onderstaand hebben wij deze voor je op een rijtje gezet.
  1. Het moet gaan om een actieve onderneming
  2. De onderneming dient een bv, nv, vof, maatschap, cv óf eenmanszaak te zijn, ook het vermogen dat ter beschikking stelt kwalificeert voor bor
  3. De actieve onderneming moet minimaal 5 jaar (bij schenking) óf 1 jaar (bij overlijden) in bezit zijn
  4. De bedrijfsopvolger die de onderneming erft of geschonken krijgt moet deze minimaal 5 jaar voortzetten
Uit bovenstaande voorwaarden blijkt dat het beleggingsvermogen niet onder de bor valt. Hiervan is sprake indien het vermogen belegd is in beursgenoteerde effecten óf indien je vastgoed (eventueel verhuurd) voor een belegging aanhoudt. Wanneer het vastgoed ingezet wordt voor je onderneming kan het wel onder de bor vallen.
 
Wil je een bedrijf overdragen met de bor? Dan moet je een aanmerkelijk belang van de bv behouden. Zo moet je minimaal over 5% van de aandelen in de bv bezitten. Ook wanneer de onderneming in een dochtervennootschap wordt gedreven kan de bor van toepassing zijn. De mogelijkheid hiervan hangt samen met de wijze waarop de bedrijfsstructuur is georganiseerd. Hierover dien je altijd goed voorgelicht te worden door een specialist, alvorens je actie onderneemt.
 
 

Wat is het belastingvoordeel?

Het meest interessante voor een ondernemer is natuurlijk het belastingvoordeel. Onderstaand hebben wij drie faciliteiten weergegeven die op verzoek worden verleend door de fiscus.
  1. Een voorwaardelijke vrijstelling van de erf- en schenkbelasting voor de bedrijfsopvolger
  2. Een uitstel van de betaling erf- en schenkbelasting die niet onder de bor is vrijgesteld en de bedrijfsopvolger is verschuldigd
  3. De overdrager hoeft geen aanmerkelijk belangenbelasting te betalen over de waardestijging van de aandelen
Met een voorwaardelijke vrijstelling van de erf- en schenkbelasting hoeft de bedrijfsopvolger niet over de volledige waarde van het verkregen ondernemingsvermogen de belasting te betalen. Indien de waarde van de onderneming minder dan €1.102.209,- bedraagt (anno 2020) krijg je een volledige vrijstelling van de fiscus. Bij het buitenvennootschappelijk vermogen zoals bedrijfspanden krijg je een vrijstelling van 83% van de waarde. Dit geldt voor de gehele vererving van de onderneming en niet per erfgenaam.
 
 
Voor de betaling van de erf- en schenkbelasting die de bedrijfsopvolger dient te voldoen kan uitstel aangevraagd worden. Deze uitstel is rentedragend en kan maximaal 10 jaar bedragen. Of dit aantrekkelijk is hangt af van het rendement van de bedrijfsopvolger op de gelden die anders direct aangewend moeten worden voor de betaling aan de fiscus.
 
Bij vervreemding van de onderneming (bij verkoop, schenking of overlijden) moet je als vervremder, schenker óf erflater inkomstenbelasting afrekenen over de meerwaarde van de overgedragen onderneming. Als je gebruik maakt van de bor hoef je dit niet af te rekenen, maar mag de inkomstenbelastingclaim doorgeschoven worden naar de bedrijfsopvolger.
 
Schenk je een onderneming? Dan dient de verkrijger op dat moment minimaal 36 maanden bij een onderneming in dienst te zijn geweest. Als je een onderneming dus op termijn wilt schenken dien je ervoor te zorgen dat deze eis geen belemmering vormt.
 

Bor geschikt voor jou?

Kortom is een bedrijfsopvolgingsregeling een zeer gunstige regeling voor zowel bedrijfsopvolger als ovedrager. Maar tegelijkertijd is dit ook een zeer complexe regeling. Vanwege de vele gunstige faciliteiten en complexiteit kijkt de fiscus bij het verzoek om toepassing van de bor vaak kritisch mee. Schakel daarom tijdig een adviseur in om dit in goede banen te leiden.