Menu

Specialisten in jouw regio

MKB Adviseurs B.V.

Meander 261
6825 MC Arnhem

Telefoon
070 - 349 06 50

Als ondernemer komt er een moment dat u het bedrijf wil of moet overdragen of verkopen. Dit kan een fusie zijn van uw kantoor met een andere organisatie, een overdracht van uw bedrijf of de opvolging van de volgende generatie binnen uw (agrarische) familiebedrijf. Maar het kan ook zijn dat u zichzelf juist wilt inkopen in een onderneming. MKB Adviseurs staat als specialist op het gebied van fusie, overdracht, buy-ins, buy-outs en opvolging voor u klaar met gedegen advies tijdens deze roerige periode.

Bedrijfsoverdracht: tijdig advies inwinnen
Om te zorgen dat uw overdracht, fusie of opvolging naar wens gaat, is het zaak om tijdig te kijken naar de mogelijkheden. De adviseurs weten precies wat het meest gunstig is en welke fases doorlopen moeten worden. Bij een opvolging binnen uw familiebedrijf is het soms slimmer om in fases te handelen, bij overdracht aan een nieuwe eigenaar kan het interessant zijn om het inééns over te dragen en bij een fusie is het zaak dat de nieuwe rolverdeling helder op papier staat.

Zakelijke afwegingen
MKB Adviseurs staat u bij in de zakelijke afwegingen die u moet maken aangaande fiscale, financiële, sociale en juridische consequenties van uw beslissingen. U zult zien dat er ook persoonlijke gevoelens komen kijken bij het kopen of verkopen van uw eigen bedrijf. Het is prettig om dan een specialist naast u te hebben die daar oog voor heeft, maar ook scherp blijft kijken naar uw belangen en die van uw bedrijf. Het waarborgen van de continuïteit van uw onderneming is daarbij altijd het uitgangspunt.

Arbitrage & bindend advies
In welke zakelijke omgeving u uw bedrijf ook koopt, verkoopt, fuseert of overdraagt, soms ontstaan er helaas geschillen. MKB Adviseurs kan in dat geval voor u bemiddelen en u adviseren in zakelijke geschillen, met 9 vestigingen voor een landelijke dekking. Een neutrale partner tussen aandeelhouders of vennoten, tussen franchisegevers en franchisenemers of tussen ouders en kinderen binnen een onderneming.