Voorbereiding

Voorbereiding

Een succesvolle overname begint met goede voorbereidingen. Zo is het in de eerste plaats van groot belang dat je voor jezelf helder hebt wat je met de overname wilt bereiken. En naar wat voor een bedrijf je precies op zoek bent. Een goed inzicht in je financiële mogelijkheden is daarbij natuurlijk cruciaal. Daarnaast is het belangrijk dat je alvast kennismaakt met de diverse specialisten die je tijdens het overnametraject nodig hebt. In de voorbereidingsfase komen deze stappen een voor een aan de orde.

Stap 1: Doelstellingen bepalen

Een bedrijf overnemen is een grote stap. Het is dan ook verstandig om eerst je belangrijkste drijfveren in kaart te brengen. Is een bedrijfsovername een langgekoesterde droom die je wilt verwezenlijken? Spreken de vrijheid en financiële onafhankelijkheid je aan? Of vormen synergievoordelen juist de aanleiding? Zet je doelstellingen op papier en overweeg of een bedrijfsovername wel het juiste middel is om ze te realiseren. De hulp van specialisten is hierbij erg waardevol. Zij wijzen je op de verschillende alternatieven en de voor- en nadelen daarvan. Ook helpen zij je, afhankelijk van hun expertise, bij het bepalen van de strategie en het uitzetten van een tijdlijn.

Synergievoordelen

Bezit je al een bedrijf? Dan vormen synergievoordelen waarschijnlijk je voornaamste beweegredenen voor de aankoop van een nieuw bedrijf. Aan veel fusies en overnames ligt dit motief ten grondslag. Hoewel de synergievoordelen vaak veelbelovend zijn, is het verstandig om ze eerst goed voor jezelf in kaart te brengen. Wees daarbij niet te optimistisch. Bespreek je plannen eens met een coach voor ondernemers om de emotionele kant van de zaak vakkundig te bespreken. De bedrijfscultuur is vaak ook een factor voor de perfecte match/fit. Hierbij kan een coach voor ondernemers een belangrijke ondersteuning leveren. Daarna kun je ook eens je accountant raadplegen.
Synergievoordelen zijn onder te verdelen in drie categorieën:
 1. Groei: Investeren in een nieuw bedrijf levert vaak meer op dan investeren in het bestaande bedrijf of het spekken van de bankrekening.
 2. Economies of scope: Door horizontale of verticale integratie in de bedrijfskolom realiseer je een hogere winst. Zo druk je bijvoorbeeld de productiekosten door de aankoop van een grondstoffenleverancier (verticale integratie). Anderzijds kan het aankopen van een branchegenoot juist leiden tot meer omzet (horizontale integratie).
 3. Schaalvoordelen: Een bedrijfsovername resulteert vaak in een snellere groei van het bedrijf. Deze groei leidt onherroepelijk tot schaalvoordelen, zoals een lagere inkoopprijs per product.

Stap 2: Oriënterende gesprekken

Je weet nu zeker dat je een onderneming wilt overnemen en je hebt daarvoor duidelijke en overtuigende motieven op papier gezet. Dan is het nu tijd om alvast in contact te treden met de partijen die je gedurende het overnametraject nodig hebt. Maak afspraken met de verschillende specialisten en zorg ervoor dat je tijdens deze oriënterende gesprekken goed wordt geïnformeerd. Bijvoorbeeld over de manier waarop deze specialisten jou van dienst kunnen zijn en welke werkwijze ze hanteren.
Hieronder zie je welke specialisten je tijdens het overnametraject nodig hebt. Benader per specialisatie ten minste één organisatie. Zo krijg je een goed beeld van de diensten van de specialisten en bovendien kun je de verschillende aanbieders eventueel met elkaar vergelijken.
 • accountant
 • bank
 • jurist / advocaat
 • fiscalist
 • overnameadviseur
 • notaris

Stap 3: Zoekprofiel opstellen

De volgende stap is een helder profiel maken van de onderneming die je in gedachten hebt. Op basis van dit profiel kun je efficiënt op zoek gaan naar kandidaat-ondernemingen. Een bruikbaar zoekprofiel omschrijft talloze kenmerken van de onderneming. Kenmerken waaraan je zelf misschien niet meteen denkt, maar die wel van groot belang zijn. Op een goede en duidelijke manier invulling geven aan het zoekprofiel is dan ook niet eenvoudig. Bovendien spelen de beschikbare financiële middelen een belangrijke rol. Schakel voor het opstellen van een zoekprofiel daarom altijd een overnameadviseur in. Zo verzeker je jezelf van een duidelijk en representatief zoekprofiel dat het vinden van interessante kandidaat-ondernemingen aanzienlijk vergemakkelijkt.
Een goed zoekprofiel gaat ten minste in op de volgende kenmerken van de onderneming:
 • sector;
 • omvang van het bedrijf;
 • activiteiten;
 • levensfase;
 • organisatiestructuur;
 • bedrijfscultuur;
 • financieringsstructuur;
 • positie van directeur en aandeelhouders;
 • personeel;
 • regio;
 • overnamesom.
Zorg ervoor dat het zoekprofiel zo veel mogelijk informatie bevat over de randvoorwaarden die je wilt hanteren. Dit geldt uiteraard voor criteria als omzet en overnamesom, maar ook bij bijvoorbeeld klantenaantallen en rendementscriteria. Een overnameadviseur biedt je hulp bij het opstellen van het zoekprofiel.

Stap 4: Oriënteren op kapitaal

Voordat je kandidaat-ondernemingen gaat selecteren, moet je globaal weten hoeveel kapitaal vrijgemaakt kan worden. Deze eerste financiële oriëntatie vindt meestal plaats in samenspel met een deskundige, zoals een bank. De bank biedt je inzicht in de vele mogelijkheden en helpt je bij het afwegen van de financieringsalternatieven.

 

Ga door naar fase 2: Benadering