Terug naar het overzicht

Welke informatie geef ik aan een potentiële koper van mijn bedrijf?

Welke informatie geef ik aan een potentiële koper van mijn bedrijf? Aan de potentiële koper van een bedrijf wordt vaak een informatiememorandum verstrekt.
 

Eerste stap

Over het algemeen wordt aan een potentiële koper van een bedrijf een informatiememorandum verstrekt. Vóór dat je dit document deelt is het van belang dat een geheimhoudingsverklaring is getekend. Na een eerste oriënterend gesprek is dit namelijk gebruikelijk om meer informatie te verstrekken. Met een informatiememorandum kan de geïnteresseerde partij een goed beeld vormen van een bedrijf. 
 

Alle ins en outs in een informatiememorandum

Een informatiememorandum is een document met alle ins én outs van de te koop aangeboden onderneming. Het is namelijk belangrijk om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de activiteiten, verplichtingen én zowel de sterke als zwakke punten. Omdat je wil voorkomen dat vertrouwelijke informatie op straat komt te liggen is het belangrijk dat de potentiële koper vooraf een geheimhoudingsverklaring heeft getekend.
 
Het doel van een informatiememorandum voorleggen aan een potentiële koper is onder andere dat zij aan kunnen geven of er verdere interesse is of niet. Naast de positieve punten worden ook minder sterke punten én aandachtspunten van een bedrijf bloot gelegd. Vanuit juridisch oogpunt bestaat hier namelijk een meldingsplicht voor. Ook is dit logisch omdat een geïnteresseerde partij hierdoor sneller tot een oordeel óf bieding komt. Verder ontstaat tijdens de onderhandelingen zelden discussie over negatieve punten die later misschien door de potentiële koper zelf ontdekt zouden worden.
 

Teken een geheimhoudingsverklaring

Zoals gezegd is het enorm belangrijk dat je vóór het verstrekken van het informatiememorandum een geheimhoudingsverklaring laat ondertekenen. Deze verklaring beschermt de verkoper tegen toekomstig misbruik van vertrouwelijke informatie. Tegelijkertijd voelt de potentiële koper zich enigszins beschermt tegen een mogelijke prijsopdrijving. Ook moet de verkoper zich aan de geheimhoudingsovereenkomst houden en mag het dus niet naar buiten brengen dat er onderhandeld wordt. 
 
Over het algemeen zijn onderstaande punten terug te vinden in een geheimhoudingsovereenkomst:
 • Alleen betrokkenen mogen de informatie lezen – hier moet de naam van benoemd zijn in een geheimhoudingsverklaring, te denken valt aan werknemers óf externe adviseurs. 
 • Vertrouwelijke handelingen – de ontvanger van de informatie moet strikt vertrouwelijk handelen én een verplichting aan de betrokkenen opleggen.
 • Teruggeven informatie – ná het beëindigen van de onderhandelingen moet de informatie onmiddellijk aan de andere partij teruggegeven worden.  
 • Een verbod op (in)direct gebruik van de informatie.
 • Aangeven vertrouwelijke informatie – het is verstandig om vooraf aan te geven welke informatie vertrouwelijk is.
 • Geen verdere verplichtingen – een geheimhoudingsovereenkomst is géén verdere verplichting om de onderhandelingen voor te zetten óf om uiteindelijk tot een akkoord te komen. 
 • Wederzijdse verklaringen – beide partijen moeten verklaren dat het prijsgeven van de vertrouwelijke informatie níet strijdig is met enige wet- of regelgeving.
 • Verspreiding informatie – beide partijen mogen de informatie níet verspreiden, tenzij dit anders is overeengekomen.
 • Voor een bepaalde periode – de geheimhoudingsovereenkomst moet voor een bepaalde periode gelden, óók kan worden besloten dat ná het beëindigen van de onderhandelingen de geheimhoudingsplicht blijft behouden.
 • Het is verboden om het bestaan van de geheimhoudingsovereenkomst bekend te maken.
 • Boeteclausules én geschillenregelingen zijn doorgaans benoemd.
   

Procesdocumenten

Bij het plaatsen van je verkoopprofiel op Bedrijventekoop.nl krijg je direct toegang tot diverse procesdocumenten. Zo vind je een kandidaatformulier waarmee je achtergrondinformatie op kan vragen bij de kandidaat en een blanco geheimhoudingsovereenkomst. Ook een blanco informatiememorandum wordt geboden zodat je eenvoudig dit document op kan stellen.