Terug naar het overzicht

Welke andere vormen van overnamefinanciering zijn er?

In ons vorige bericht gingen wij in op de verschillende vormen van overnamefinanciering. Daarbij hebben we financiering vanuit de bank en verkoper toegelicht. In dit bericht gaan we in op de alternative vormen van financiering zoals: 

 • (In)formele investeerders
 • Crowdfunding
 • Microfinanciering
 • Werkkapitaalfinanciering
   

(In)formele investeerders

Investeerders zijn in toenemende mate belangrijke partners in de financieringsstructuur bij overnames. In de regel verstrekken zij vooral eigen vermogen door het nemen van een aandelenbelang. De belangrijkste investeerders bij overnames in het MKB zijn participatie-maatschappijen en informal investors.
 • Voordeel: beschikken over netwerken en kennis van de markt
 • Nadeel: financieren vaak in de vorm van eigen vermogen door het nemen van een aandelenbelang. Dat betekent dat ze ook wat te zeggen over het te voeren beleid
 

Crowdfunding

Een financiering via de massa. Een vorm van (ondernemings)financiering vooral door middel van relatief kleine bedragen door een relatief grote groep mensen. Veelal gericht op projecten. Crowdfunding komt vooral voor in de vorm van het verstrekken van leningen. Deze vorm is met name projectmatig en veelal voor starters.
 • Voordeel: snel te realiseren financiering, financier kan risico’s spreiden
 • Nadeel: niet anoniem te doen, is bij bedrijfsovername vaak niet gewenst
 

Microfinanciering

Microfinanciering, het woord zegt het al: zijn voornamelijk kredieten met een beperkte omvang. Hierbij dient gedacht te worden aan maximaal € 250.000. Een dergelijke omvang is vaak te beperkt voor het doen van een overname. Daarnaast zijn de rentevergoedingen veelal hoger dan een reguliere financiering waardoor het kostbaar is.
 • Voordeel: snel te realiseren financiering
 • Nadeel: omvang beperkt en relatief hoge kosten
 

Werkkapitaalfinanciering

Dit is een financieringsvorm die kijkt naar de waarde van voorraden en debiteuren. Deze zijn niet liquide, maar wel relatief snel liquide te maken. Het financieren van deze bezittingen noemen we werkkapitaalfinanciering. Deze vorm van financiering is een aantrekkelijke vorm bij bedrijfsovernames van ondernemingen met een hoog geïnvesteerd vermogen waardoor de koopprijs doorgaans ook hoger is.
 
De overnamefinanciering kan in dit geval worden vereenvoudigd dan wel verlaagd worden door werkkapitaalfinanciering. Door financiering van hetzij debiteuren hetzij voorraad hetzij machines of een combinatie hiervan kunnen deze vormen van activa liquide gemaakt worden. Vervolgens kunnen deze vrijgekomen middelen gebruikt worden, nadat bijvoorbeeld dividend is uitgekeerd, ten behoeve van de overnamefinanciering.
 • Voordeel: relatief goedkope en makkelijke oplossing voor kapitaalintensieve bedrijven
 • Nadeel: verhoogt de kortlopende schulden in de onderneming zelf
 
Boodschap blijft dat bij financiering van een bedrijfsoverdracht men goed na moet denken over de operationele en financiële risico’s die men aangaat. Een kwalitatieve beoordeling van de over te nemen onderneming en een kwantitatieve beoordeling van de koopprijs kan veel geld opleveren en risico verlagen. Wil je daarbij hulp van een specialist? Bedrijventekoop.nl beschilt over een netwerk van gedegen specialisten.