Terug naar het overzicht

Wat staat er in een franchisehandboek?

Wat staat er in een franchisehandboek? Een franchisehandboek is hét document van een franchiseformule met juridische én operationele afspraken. 
 

Wat staat er in een franchisehandboek?

Een franchisehandboek is hét document van een franchiseformule. Hierin staat dan ook de gehele werking van de franchiseformule beschreven. De franchisenemer kan dit gebruiken als handleiding voor handhaving van de vestiging. Onder andere de marketingbepalingen, huisstijlregels, verkoopmethodes, verdienmodellen, inkoopregelingen én basisafspraken komen hierin terug. Verder kan de inhoud gezien worden als een combinatie tussen juridische én operationele afspraken. 
 

Juridische afspraken

Een franchisehandboek heeft juridische waarde omdat er een directe koppeling is met de franchiseovereenkomst. Bij een eventuele rechtszaak kan dan ook verwezen worden van de franchiseovereenkomst naar het franchisehandboek. Een franchisehandboek dat sterk juridisch van aard is raden wij af. Zo moet het vooral een praktische handleiding zijn als hulpmiddel voor de franchisenemer. Omdat twee franchiseformules altijd verschillend zijn is bij een franchisehandboek altijd sprake van maatwerk. Mede hierdoor kan het een tijdrovende klus zijn. 
 
Afspraken die in een franchiseovereenkomst staan worden in een franchisehandboek verder uitgewerkt. Dit zorgt ervoor dat de franchiseovereenkomst níet onnodig lang wordt én flexibiliteit om de franchiseformule te kunnen blijven ontwikkelen behouden blijft. Daarom is een franchisehandboek uiteindelijk ook een uitgebreid verhaal dat wel 50 tot 90 pagina’s in beslag neemt. 
 

Operationele afspraken

Onder de operationele afspraken binnen een franchisehandboek valt de praktische kennis die je nodig hebt om een vestiging te exploiteren. Dit creëert duidelijkheid voor de franchisenemers én ontlast het franchisemanagement door tijd te besparen voor het beantwoorden van vragen. Ook helpt dit mee om de processen te waarborgen. 
 
Uiteindelijk is het door een franchisehandboek voor iedereen duidelijk wat er van hen verwacht wordt. Ook vormt dit tegelijkertijd een leidraad om de kwaliteit hoog te houden. Elementen die van belang zijn met betrekking tot de uniformiteit van de formulekenmerken staat hier immers in beschreven. Afspraken die in een franchisehandboek beschreven kunnen worden zijn:
 
  • Uitleg historie, visie, missie van franchiseformule
  • Dagelijkse bedrijfsvoering
  • Assortiment
  • Inkoop
  • Personeelsmanagement
  • Promotie
  • Huisstijl
  • Visual Merchandise
  • Administratie & verzekeringen
  • Franchise afspraken (overlegstructuur, contacten, etc.)


Franchisehandboek inzetten als wervingsmiddel

Een franchisehandboek heeft naast de praktische functie om juridische en operationele afspraken vast te leggen ook een andere toegevoegde waarde. Zo kan het namelijk eenvoudig ingezet worden als wervingsmiddel om nieuwe franchisenemers aan te trekken. Hiervoor dient het handboek er wel professioneel uit te zien én dienen de processen en procedures duidelijk omschreven te zijn. 
 
Waarom dit van belang is? Hierdoor krijgt de franchisenemer een professionele indruk van de franchiseformule. Wat op hun beurt weer ingezet kan worden als overtuigend wervingsmiddel. Dit kan namelijk gepresenteerd worden aan potentiële franchisenemers om hun uiteindelijk over de spreekwoordelijke streep te trekken. Ook kan dit nét even de doorslag geven om voor jouw franchiseonderneming te gaan in plaats van die van een concurrent.
 

Ondersteuning van Bedrijventekoop.nl

Samen met Bedrijventekoop.nl ben je in staat om een franchisehandboek samen te stellen. Naast onze ervaring in het snel én doeltreffend samenbrengen van franchisegevers- en nemers hebben wij namelijk een enorm breed netwerk. Doe hier je voordeel mee én vindt dé geschikte specialist die helpt om een franchisehandboek én een franchiseovereenkomst op te stellen.