Terug naar het overzicht

Wat leg je vast in een franchiseovereenkomst?

Wat leg je vast in een franchiseovereenkomst? Dit hangt onder anderen af van de franchisevorm, zo is er een duidelijk verschil tussen hard en soft franchising te herkennen. 
 

Wat leg je vast in een franchiseovereenkomst?

De inhoud van een franchiseovereenkomst hangt onder anderen af van de franchisevorm. Zo kan er sprake zijn van strikte en gedetailleerd omschreven afspraken over vrijwel alle onderdelen van de samenwerking. In dat geval is sprake van hard franchising en heeft de franchisenemer weinig inbreng én nauwelijks zeggenschap. Als de samenwerking minder uitgewerkt is en meer gebaseerd op de algemene richtlijnen met meer keuzemogelijkheden voor de franchisenemer wordt dit soft franchising genoemd. 
 

Vóór het sluiten van een franchiseovereenkomst

Ongeacht of het om hard of soft franchising gaat, is het van belang om de wederzijdse verwachtingen en verplichtingen goed te omschrijven. Niets is zo vervelend om jarenlang vast te zitten aan een contract en investering terwijl deze niet aan je verwachtingen voldoet. Voorkom dit dan ook door vóór het sluiten van de franchiseovereenkomst het nodige werk te verrichten. 
 
 • Verzamel informatie over de franchiseformule en ga met hen in gesprek 
 • Voer een vestigingsplaatsonderzoek uit – ga na of dit de juiste locatie is én of er concurrerende formules in de buurt zijn
 • Bestudeer financiële exploitatiemodellen en maak eigen prognoses
 • Ga na of franchisegever een gezonde financiële positie heeft
 • Onderzoek of de handelsnaam, het merk en overige rechten van de franchiseonderneming goed beschermd zijn


Inhoud van een franchiseovereenkomst

Zodra je zeker weet dat een franchiseformule bij je past en er sprake is van wederzijds vertrouwen is het tijd voor de volgende stap. En dat is het daadwerkelijke tekenen van het franchisecontract. Per formule zal de inhoud hiervan verschillend zijn. In grote lijnen komt de inhoud toch grotendeels overeen. Onderstaande punten zijn dan ook in de meeste franchiseovereenkomsten opgenomen. 
 
 1. Vestiging – bepaal of het vestigingsadres vermeld is, of je (deels) zelf invulling mag geven aan het interieur, wie eventuele verbouwingskosten voor zijn rekening neemt en of er sprake is van een (exclusief) werkgebied. 
 2. Reclame, marketing en internet – bepaal hoe de verantwoordelijkheden en plichten omtrent reclame, marketing en internet geregeld zijn, denk hierbij aan een (centrale) regeling van een website, webshop en sociale media door de franchisegever.
 3. Diensten franchisegever – bepaal of er een goede en volledige beschrijving is van alle diensten die de franchisegever verleent, zoals inrichting vestiging, opleidingen, training voor personeel, inkoop, logistiek en administratie. 
 4. Duur overeenkomst – bepaal voor welke periode de franchiseovereenkomst geldt, of deze gelijk loopt met de huurovereenkomst, wanneer onderhandelingen over de (nieuwe) voorwaarden plaatsvinden en onder welke voorwaarden deze (voortijdig) opgezegd kan worden.
 5. Fee – ga na of de entree-, franchise- én eventueel reclamefee in verhouding staan tot de verwachte ondersteuning en hoe de betalingswijze plaatsvindt.
 6. Handboek – ga na of in het contract informatie is opgenomen over het handboek, denk hierbij aan de verplichting om de formulekenmerken in het handboek te volgen en hoe je over mogelijke wijzigingen op de hoogte wordt gebracht. 
 7. Assortiment – bepaal of je verplicht bent om een bepaald assortiment te voeren, of je eigen producten aan mag bieden, hoe de inkoop en logistiek geregeld is, of de franchisegever alleen advies geeft over de verkoopprijzen of dat zij ook een maximumprijs of verplichting tot inkopen van producten mogen opleggen.
 8. Opleiding en training – bepaal of de franchisegever opleidingen en trainingen verzorgt, wanneer dit plaatsvindt, of dit een verplichting is en wie de kosten voor zijn rekening neemt. 
 9. Administratie – bepaal of je verplicht bent om bepaalde automatisering te gebruiken, of de administratie inclusief personeelsadministratie is door een aangewezen administratiekantoor, wie de kosten hiervan voor zijn rekening neemt en wie verantwoordelijk is voor eventueel debiteurenbeheer. 
 10. Benchmarking – ga na of dit binnen de formule plaatsvindt en of je verplicht bent om bedrijfsgegevens te verstrekken ten behoeve van vergelijking. 
 11. Franchiseoverleg – ga na hoe de communicatie binnen de franchiseformule geregeld is, hierbij valt te denken aan een franchiseraad en de frequentie van overleg. 
 12. Overdracht van vestiging – bepaal hoe de overdracht geregeld is zodra je wilt stoppen, welke voorwaarden zijn van toepassing, hoe komt de waarde van eventuele goodwill jou als franchisenemer toe en ga na hoe het concurrentiebeding geregeld is. 


Formules

Bekijk het aanbod van interessante franchiseformules op ons platform. Ga met de franchisegever in gesprek en ga na of de klik er is. Heb je vragen over het ondernemen in het algemeeen of juist over franchise. Je kan altijd contact met ons opnemen.