Terug naar het overzicht

Wat is franchise?

Wat is een franchiseformule?

Een Franchiseformule houdt een verregaande samenwerkingsvorm tussen een franchisegever en een franchisenemer in. Hierbij voert men de handelsnaam van de formule en is bedrijfsvoering, marketing en uitstraling gelijkwaardig aan de andere vestigingen. Het concept is doordacht tot in de finesses en door de hele linie doorgevoerd. Dit geeft consistentie in een succesvolle bedrijfsvoering. Het gebruik van de franchiseformule biedt de ondernemer op deze manier een veel grotere kans op succes dan in het geval deze een eigen bedrijf zou moeten starten. De franchisegever biedt ondersteuning op alle vlakken waar de franchisenemer geen ruimte en tijd voor heeft. De ondernemers zelf zijn vaak zeer gedreven en staan dicht bij het product en de klanten. Zij kunnen zich dan ook volledig hier op focussen. De franchisegever kan zich meer concentreren op het hogere beleid, de formule zelf, marketing en alle commerciële aspecten binnen de formule. Dit biedt voor alle partijen een hoge efficiëntie met als doel een hoog resultaat.

De franchiseovereenkomst

Wanneer een potentiële franchisenemer volledig akkoord is met een franchiseorganisatie voor wat betreft de toetreding dan kan men overgaan tot het ondertekenen van de overeenkomst welke bindend is voor beide partijen. Als eerste wordt een franchiseovereenkomst vaak aangegaan voor een minimum van 5 jaar. Na deze periode heeft de franchisenemer de mogelijkheid met de formule te stoppen. In de overeenkomst zullen zaken worden vastgelegd als rechten en plichten van beide partijen. Ook zal een duidelijke taakverdeling tussen franchisegever en franchisenemer worden omschreven. Een omschrijving van deze taakverdeling dient het doel tot hoge efficiëntie van de formule. Over het algemeen zal een franchisenemer zich moeten inspannen voor de groei van zijn bedrijf en onderhoud van de gemeenschappelijke identiteit en reputatie. Daarbij zal deze alle bedrijfsgegevens moeten kunnen overleggen ter controle. Ook zal de franchisenemer geheimhouding moeten bewaren ten aanzien van alle knowhow.Vooraleerst een franchisegever een formule mag voeren moet hij aan een paar voorwaarden voldoen. Zo zal deze eerst gedurende een redelijke tijd (NFV: een jaar) met succes de franchiseformule moeten toepassen in een testvestiging (pilot) alvorens een franchisenetwerk te beginnen. Zal de franchisegever de franchisenemer begintrainingen moeten geven en voortdurend ondersteunen en begeleiden.

Wat zijn de kosten

Bij toetreding als franchisenemer zal de franchisegever vaak een entreefee hanteren. Dit is een vergoeding voor o.a. de formule, de marketing, knowhow en trainingen. Voor de kosten van reclame en promotie van het productmerk en verdere ondersteuning, vraagt de franchisegever vaak een percentage van de omzet.

Voordelen

Er is een waarborg van zelfstandigheid. Beide partijen zijn zowel juridisch als economisch zelfstandig ondernemer. Dit zal zijn vastgelegd in de overeenkomst. Hiermee is de franchisenemer ook volledig verantwoordelijk voor de gang van zaken in het eigen bedrijf. De franchisenemer kan daarnaast profiteren van het feit dat het product inmiddels stevig gevestigd is in de markt, dit product ondersteund wordt door een professionele marketing en kan aanspraak maken op een goed netwerk met veel ervaring. De startende ondernemer krijgt tevens niet te maken met een risicovolle en moeilijke startfase. De franchisenemer heeft toegang tot veel kennis binnen de organisatie en krijgt tevens alle steun en begeleiding. Groot voordeel is ook de centrale afspraken die er liggen met betrekking tot bijvoorbeeld leveranciers en banken. Grootschalige inkoop levert ook veel voordeel op. De verschillende franchisenemers kunnen veel ervaring en kennis delen, waarbij ook aan de hand van de cijfers gekeken kan worden welke verbeteringen er kunnen worden toegepast. Voor startende ondernemers is franchise bijzonder geschikt, maar tevens een gevestigde ondernemer kan op deze wijze een goede doorstart maken. Het komt steeds vaker voor dat ondernemers zich bij een franchiseformule aansluiten om zo hun rendement te vergroten en daarmee de continuïteit van de eigen onderneming te waarborgen. De franchisegever stelt hoge eisen aan de franchisenemer en niet elke franchisenemer zal geschikt zijn. Dit is voorstelbaar, want het succes van de formule hangt tevens af van de afzonderlijke franchisegevers die het succes van het product moeten waarborgen door goed ondernemerschap.