Terug naar het overzicht

Wat is een informatiememorandum en wat staat erin?

Een informatiememorandum is een document waar alle ins- en outs van een te koop aangeboden onderneming in staan. Dit is van belang om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de activiteiten, verplichtingen, sterke- en/of zwakke punten. Vóór je de geïnteresseerde partij een goed beeld laat vormen van je bedrijf, is het van belang om een geheimhoudingsovereenkomst te tekenen. Het is níet de bedoeling dat alle vertrouwelijke informatie op straat komt te liggen. 
 

Voor wie is een informatiememorandum? 

Een informatiememorandum wordt dus aan een potentiële koper gegeven. Het doel hiervan is dat zij goed aan kunnen geven of ze verdere interesse hebben. Als vanzelfsprekend komen hier de sterke punten van een onderneming naar voren. Maar, óók de zwakkere (aandachts)punten van een bedrijf mogen hierbij naar voren te komen. 
 
Waarom moeten ook de zwakkere punten naar voren komen in een informatiememorandum? Vanuit juridisch oogpunt bestaat er een meldingsplicht. Ook vanuit logica is het belangrijk om de zwakkere punten te melden. Zo kan de geïnteresseerde partij namelijk veel sneller tot een oordeel of bieding komen. Een ander bijkomend voordeel: achteraf ontstaat er geen discussie als de onderhandelingen plaatsvinden en er een negatief kenmerk bekend wordt. Of nog erger; als de koper zelf een negatief kenmerk ontdekt. 
 

Wat staat er in een informatiememorandum? 

Zoals al kort benoemd komen hier alle zaken in te staan die voor de koper van belang (kunnen) zijn. Alles om een zo goed mogelijk beeld te vormen. De informatieplicht van de verkoper én onderzoeksplicht van de koper komt ook deels tot uitdrukking in een informatiememorandum. Het memorandum wordt pas verstrekt als je weet dat de interesse serieus is. En als je door hebt dat de geïnteresseerde partij competent is om je bedrijf over te nemen. Je tekent eerst een geheimhoudingsverklaring alvorens je nadere informatie verstrekt. 
 
Na het verstrekken van de juiste informatie, heeft het informatiememorandum het doel om ervoor te zorgen dat de kandidaat-koper volledig en juist geïnformeerd is. Zo is deze namelijk in staat om – zonder verdere vragen te stellen – een bieding (al dan niet) uit te brengen. Daarom is het ook wel te stellen dat de invulling van een informatiememorandum bepaald géén makkelijke invuloefening is. En het dus de nodige tijd in beslag neemt. 
 

Wat zijn de onderdelen van een informatiememorandum? 

Omdat er veel verschillende onderdelen in een informatiememorandum staan, neemt het ook veel tijd in beslag. Een informatiememorandum is níet alleen voor de verkoper, maar óók voor de betrokken adviseur en bank die de koper zal moeten financieren. Vandaar dat alle uitspraken, beweringen en uitgangspunten ook goed onderbouwd moeten worden. 
 
  • Historie: reden van oprichting, ontwikkelingen en reden van verkoop
  • Activiteiten: producten en/of diensten, beschrijving activiteiten bedrijf en processen die doorlopen moeten worden
  • Marktpositie: onderscheidend vermogen t.o.v. concurrentie, marktpotentieel en visie op de markt
  • Personeel: anoniem overzicht betrokken werknemers met het belang voor continuïteit, vaak schematisch in de vorm van een organogram
  • Machines, inventaris en faciliteiten: eigendom vs. huur, investeringen voor vervanging, idem dito voor inventaris en faciliteiten
  • Klanten, leveranciers: anoniem overzicht van de omzet per klant – vaak van de afgelopen 3 jaar, net zoals voor de leveranciers
  • Huisvesting: overzicht aantal vierkante meters met het bebouwde deel van de indeling, eventueel met huurprijs, huurcontract en opzegtermijn
  • SWOT-analyse: inzicht in de sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen
  • Financiële situatie: meerjarenoverzicht op balans- en resultatenniveau dat inzicht geeft in ontwikkeling van afgelopen jaren
  • Vraagprijs: per welk moment met overnameconstructie én hoe je tot de vraagprijs gekomen bent
 

Schakel een specialist in

Als hét grootste bedrijfsovernameplatform van Nederland stellen wij graag ons brede netwerk van bedrijfsovernamespecialisten tot je beschikking. Vanuit onze eigen ervaring durven wij dan ook wel te stellen dat een goede bedrijfsovernameadviseur méér geld oplevert, dan hij kost. Bepaal zelf wanneer de specialist je ondersteunt én of hij dus betrokken wordt bij het opstellen van een informatiememorandum.