Terug naar het overzicht

Wat is aandelenwaarde?

De aandelenwaarde verschilt met de ondernemingswaarde: wij lichten toe hoe.
 

Wat is aandelenwaarde?

Als bij de verkoop van een bedrijf gebruikt gemaakt wordt van een aandelentransactie is het belangrijk om de aandelenwaarde te weten. Om hiertoe te komen dient men te beginnen bij de ondernemingswaarde. Hoe je dit berekent én hoe uiteindelijk dan tot de aandelenwaarde komt, wordt toegelicht in deze blog.
 

Van ondernemingswaarde naar aandelenwaarde

De ondernemingswaarde van een bedrijf begint vanuit de activiteiten en activa die nodig zijn om gewaardeerd te worden. Nadat dit is berekend dienen nog de nodige correcties toegepast te worden om tot de aandelenwaarde te komen. Om dit duidelijk op een rijtje te zetten hebben wij dit hieronder opgesomd.
 
  1. Geïnduceerd netto werkkapitaal (+/-)
  2. Operationeel netto werkkapitaal (+/-)
  3. Overtollige liquide middelen (+)
  4. Voorzieningen (+/-)
  5. Rentedragende schulden (-)
 
Het doel van deze correcties is om uiteindelijk op de juiste manier te beoordelen of het werkkapitaal zich op een normaal niveau bevindt. In de praktijk blijkt namelijk dat dit ook af en toe kunstmatig beïnvloed wordt, het gevolg hiervan is dat de koper na de overname direct in de liquiditeitsproblemen kan komen. Bereid je daarom ook goed voor om dit te voorkomen.
 
Afhankelijk of je te veel óf te weinig werkkapitaal hebt, wordt dit bij de ondernemingswaarde opgeteld of ervan afgetrokken. De overtollige liquide middelen worden vervolgens bij de ondernemingswaarde opgeteld. Ook de rentedragende schulden kunnen hier dan van afgetrokken worden.
 

Waarin verschilt de aandelenwaarde

Het verschil tussen de ondernemingswaarde en de aandelenwaarde is dus belangrijk om te begrijpen. Waar de ondernemingswaarde zich slechts beperkt tot de activa en activiteiten, gaat het bij de aandelenwaarde ook om alle overige balansposities. Gezien het feit dat ze allemaal betrokken zijn bij de aandelentransactie is dit ook logisch.
 
De hierboven genoemde termen hebben dus allemaal een invloed op de uiteindelijke waardering van de aandelen. Ook merken we dat de definitie, uitleg én interpretatie hiervan nog weleens verschilt tussen partijen. Schakel – indien nodig – dan ook vooral een waarderingsdeskundige in die je hierin adviseert. 
 

Schakel een overnamespecialist in

Vanuit onze ervaring weten wij als geen ander dat het verstandig is om tijdig een overnamespecialist in te schakelen. Met name tijdens fases in het bedrijfsovernameproces dat je emotioneel betrokken bent kunnen emoties de overhand nemen. Zo is het vaak verstandig om tijdens de onderhandelingen een specialist te benaderen die je hierin bijstaat. 
 
Wij durven ook wel te stellen dat een (goede) overnamespecialist uiteindelijk méér oplevert, dan dat deze kost. Om je hierin te begeleiden stellen wij ons netwerk van overnamespecialisten dan ook graag tot je beschikking. Zij staan je dan uiteindelijk bij wanneer dat nodig om de bedrijfsovername in goede banen te leiden.
 

Over Bedrijventekoop.nl

Sinds 2002 zijn wij uitgegroeid tot hét grootste bedrijfsovernameplatform van de Benelux. We brengen het vraag en aanbod van bedrijven bij elkaar. Op ons platform zitten dus zowel ondernemers die hun onderneming willen verkopen, als ondernemers die hun juist op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging! Om hen beiden zo goed mogelijk te dienst te staan brengen wij ze snel én doeltreffend bij elkaar.