Terug naar het overzicht

Wat dient een koper zelf aan financiering in te brengen?

Deze vraag is de meest gestelde vraag door kopers. Op internet circuleren diverse artikelen waarbij aangegeven wordt dat de mogelijkheid bestaat zonder eigen middelen een bedrijf over te kunnen nemen. Tja, in theorie is dit mogelijk. In de praktijk komt dit niet of nauwelijks voor. Of het moet voorkomen dat zowel de onderneming een lage waarde kent en de verkoper geen opvolger krijgt gevonden.
 

Bedrijf kopen zonder eigen middelen

Theoretische voorbeelden van overnames zonder eigen geld:
  • Verkoper leent de koper de volledige koopprijs
  • Huurkoop-constructie
  • Gefaseerde overname via winstaandeel
Zoals gezegd komt dit soort overnames waarbij de koper geen eigen geld inbrengt nauwelijks voor. De meest belangrijke reden is dat dit niet in het belang van de verkoper is. 
 
Daarnaast is het bijzonder dat iemand die wil ondernemen blijkbaar niet in staat is geweest hiervoor middelen te reserveren. Zo ook heeft iemand die zonder eigen geld een bedrijf over zou nemen minder een incentive (stok achter de deur) om te presteren. Indien het minder gaat met het bedrijf voelt hij/zij daar zelf ook minder van.
 

Eigen inbreng

Dan de praktijk: wat moet een koper zelf aan financiering inbrengen? Afgezien van eventuele bestaande schulden in het over te nemen bedrijf dient een koper minimaal 25% van de koopprijs in te brengen. Deze inbreng kan bijvoorbeeld bestaan uit:
  • Eigen middelen
  • In combinatie met een lening door verkoper
  • En/of in combinatie met een participant/investeerder
Zonder eigen middelen wordt de koper onvoldoende serieus genomen. Niet omdat deze als persoon wellicht goed zou passen en over kwaliteiten beschikt, maar ondernemerschap vraagt meer. De verkoper wil zien dat koper ook risico neemt zoals hij/zij dit zelf altijd gedaan heeft. Zeker wanneer de verkoper wordt bijgestaan door een overnameadviseur worden kandidaat-kopers zonder voldoende eigen middelen in beginsel “geparkeerd”. 
 

Bedrijf kopen

Ben je voornemens een bedrijf te kopen? Zorg dat je jouw zaken op orde hebt, voordat je aan het traject begint. Lees hiervoor het boek Bedrijf kopen? om je goed voor te bereiden. Bekijk ons aanbod aan te koop aangeboden bedrijven of schakel desgewenst een overnameadviseur in die je bij kan staan in het traject. Bedrijventekoop.nl beschikt over een netwerk van gedegen specialisten in jouw regio