Terug naar het overzicht

Waardebepaling bij de aankoop van een bedrijf

Je bent voornemens een bedrijf te kopen. Is het dan verplicht een waardebepaling uit te voeren? Nee, dit is geen verplichting. Het is echter wel een belangrijke maatstaf bij de bepaling van je financieringsmogelijkheden en om te bepalen of het zinvol is de onderhandelingen op te starten. Bij opvolging binnen de familie of bij overname van kleine bedrijven gebeurt de waardebepaling nog wel eens minder officieel door middel van jaarcijfers gevoel en intuïtie. 

 

Inzicht

Als koper heb je een informatie-achterstand op de verkoper, dat is logisch. Door inzicht te krijgen in de markt, ontwikkelingen in de branche, sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen kan je een beter beeld vormen van de toekomstmogelijkheden van het over te nemen bedrijf. 

De waardebepaling lijkt een rekenkundige uitkomst. Koper en verkoper kunnen het eens zijn over de onderliggende cijfers maar toch niet dezelfde mening hebben over de waarde van het bedrijf. Als koper ga je uit van de stand-alone waarde van de onderneming wat inhoudt dat je waarde baseert op de waarde van de activa. Een verkoper daarentegen zal tevens de marktpositie, aanwezigheid van klanten, personeel et cetera meenemen en daarom een hogere waarde toekennen dan alleen de som van de activa. 

 

De waarde

Wat tevens van invloed is op de waarde is of je het bedrijf koopt als MBI kandidaat, dus dat je als ondernemer zelfstandig aan de slag gaat in de onderneming of betreft het een strategische koop waarbij je als bedrijf een onderneming aankoopt. De strategische koper geniet vaak van synergievoordelen doordat bepaalde kosten beperkt kunnen worden door het samenvoegen van beide ondernemingen. De verschillende typen koper hanteren ook een andere waarde. Zo zien we dat de waarde  van een bedrijf niet bestaat. De waarde is een subjectief gegeven welke tevens afhankelijk is van de situatie en de tijd (denk aan tijden van crisis). De waardebepaling zorgt ervoor dat je een bandbreedte berekent waarmee je de onderhandelingen kan starten. De waarde bereken je, de uiteindelijke prijs die je voor de onderneming gaat betalen, onderhandel je. 


Bedrijventekoop.nl biedt een gratis tool om op basis van cijfermatige input de waarde van een onderneming te bepalen. Wil je een uitgebreide waardebepaling laten uitvoeren dan verwijzen we je graag naar onze lijst van specialisten uit jouw regio.