Terug naar het overzicht

Vrijstelling bij overdracht familiebedrijf

Bedrijfspanden die worden overgedaan aan familieleden, zijn voortaan automatisch vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Dat heeft minister Gerrit Zalm van Financiën besloten. De aanpassing is al gepubliceerd in de Staatscourant, maar is tot dusver onopgemerkt gebleven. Tot nu toe konden winkeliers, garagehouders, aannemers en andere eigenaren van een familiebedrijf aanspraak maken op vrijstelling van de 6% overdrachtsbelasting, maar dan moesten ze wel opletten. De vrijstelling moest binnen een maand na de transactie worden aangevraagd.

Tijdig

Veel ondernemers vergaten dat, vooral wanneer alleen het economisch eigendom van het vastgoed werd overgedragen. Dat is een transactie die zonder tussenkomst van een notaris kan plaatsvinden. In dergelijke situaties komen de ondernemers er vaak pas na afloop van het kalenderjaar achter dat ze een verzoek om vrijstelling hadden moeten indienen. Maar dan is het te laat en worden ze voor het volle pond aangeslagen.

Vanaf 1 januari

De vrijstelling geldt vanaf 1 januari van dit jaar. Financiën heeft aan MKB-Nederland laten weten dat ook veel lopende gevallen door deze versoepeling kunnen worden opgelost in het voordeel van de belastingbetaler. De werkgeversorganisatie verwacht dat de rekening van de notaris bij familieoverdrachten in de toekomst omlaag kan. Deze hoeft zich immers niet meer over de aangifte van het onroerend goed bij de fiscus te bekommeren.

‘Goed nieuws’

Jaarlijks moeten op deze manier naar schatting circa duizend mensen alsnog overdrachtsbelasting betalen. 'Dit is goed nieuws', zegt Jurgen Warmerdam, secretaris fiscale zaken van werkgeversorganisatie MKB-Nederland over het besluit van Zalm. 'Wij hadden de zaak aangekaart bij (ex-)staatssecretaris Joop Wijn en nu versoepelt het ministerie van Financiën de regels.' De reactie van het ministerie komt voor hem ongebruikelijk snel. Normaliter kan het jaren duren voordat een fiscaal onderwerp door beleidsmakers wordt overgenomen.

Ook voor overheid

De automatische vrijstelling geldt ook voor het onroerend goed dat wordt verkocht aan overheidsorganen zoals het Rijk, de provincie en gemeenten. Bovendien geldt de nieuwe methodiek ook bij de schenking van onroerend goed en bijvoorbeeld bij een fusie, splitsing of reorganisatie van een bedrijf. Dit laatste komt vaak voor. Binnenkort is ook de belastingvrije overdracht van cultuurgrond verruimd. Het gaat om de overdracht van landbouwgrond door boeren en tuinders. Zij kunnen op deze manier de grond van hun bedrijf zonder hoge kosten doorgeven aan hun kinderen. Voorwaarde is dat de grond gedurende een reeks van jaren duurzaam gebruikt wordt. Ook mag de cultuurgrond zonder overdrachtsbelasting worden verkocht als er natuurgebied van wordt gemaakt. De senaat had bij minister Zalm aangedrongen op verruiming van de cultuurgrondregeling bij de behandeling van het Belastingplan 2007. Vanwege de parlementaire regels moet de aanpassing eerst naar de Tweede Kamer. Copyright (c) 2007 Het Financieele Dagblad