Terug naar het overzicht

Vier dingen die je moet overwegen bij het kopen van een bedrijf

Als het gaat om het kopen van een bedrijf, wil je er zeker van zijn dat je een kampioensteam aan je zijde hebt. Afhankelijk van het bedrijf dat je koopt, kan je team bestaan uit je accountant en belastingadviseur, een bedrijfsjurist, een bankier en een beëdigd bedrijfstaxateur. Houd daarnaast ook zeker rekening met de onderstaande overwegingen! 


Juiste waardering van activa 


Ongeacht of je de aandelen van een bedrijf of de onderliggende activa koopt, je moet een onafhankelijke taxatie verkrijgen. Je hebt misschien een goed gevoel voor de branche waarin je koopt, maar een goed gekwalificeerde taxateur kent de onderliggende waarde van de belangrijke activa die je koopt en kan een schatting van de waarde geven op basis van de staat van specifieke activa en vergelijkbare transacties. 


Weet wat je koopt


Koop je de aandelen van een bedrijf of de onderliggende activa? Als je de aandelen van een bedrijf koopt, koop je ook de skeletten in de kast. Bij aankoop van de aandelen erf je de werknemers en eventuele ontslagkosten. Als je de onderliggende activa van een bedrijf koopt – apparatuur, Altech kachels, vorderingen, goodwill – kun je de gekochte activa afschrijven en deze kosten aftrekken bij het bepalen van de vennootschapsbelasting. Bij een aandelenaankoop kun je de belastingbesparing uit de kostprijs van de aandelen pas realiseren als je die aandelen verkoopt.  


Onroerend goed


Als onroerend goed deel uitmaakt van het bedrijf dat je koopt, maar de waarde van de grond en het gebouw hoger is dan je bereid bent te betalen, overweeg dan om de resterende activa te kopen en een huurovereenkomst met de eigenaar te ondertekenen. Je zou zelfs een clausule in de huurovereenkomst kunnen hebben die je het recht van eerste weigering geeft bij elke aankoop van het onroerend goed voor een periode in de toekomst, laten we zeggen vijf jaar. Verkopers juichen deze optie vaak toe omdat het hen een inkomen geeft tijdens hun pensionering of terwijl ze overwegen wat ze met het geld van de bedrijfsverkoop moeten doen, zoals bijvoorbeeld het kopen van een Cinewall met haard


Financiering van de aankoop


Is het kopen van een bedrijf ronduit de beste besteding van je geld? Rentebetalingen op schulden zijn doorgaans aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De houder van de schuld en de gekochte activa moeten goed gestructureerd zijn om ervoor te zorgen dat de rente fiscaal aftrekbaar is. Convenanten en veiligheid zijn twee andere kwesties bij het overwegen van schulden. Je moet overwegen om enkele prognoses van de convenanten uit te voeren, inclusief het worstcasescenario, om ervoor te zorgen dat je bedrijf binnen de voorgestelde convenanten kan opereren. Een andere vorm van schuld is een terugname door de verkoper, waarbij de verkoper een deel van de aankoopprijs aan je leent. Hoewel de rentevoet iets hoger kan zijn als een verkoper het terugneemt, kunnen de convenanten en beveiliging iets meer ontspannen zijn.