Terug naar het overzicht

Versoepeling fiscale regels bedrijfsoverdracht

Naar verwachting zal er in de komende jaren een toename van het aantal bedrijfsoverdrachten plaatsvinden, met name als gevolg van de vergrijzing. Staatssecretaris Wijn van Financiën wil deze bedrijfsopvolging minder zwaar gaan belasten. Op 9 juli heeft de ministerraad hiertoe twee voorstellen aangenomen, die betrekking hebben op de ´ondernemingsvrijstelling´ en de ´geruisloze doorschuiving´. Ter eerste zal de fiscale vrijstelling bij schenkingen en erfenissen van ondernemingsvermogen worden verhoogd van 30 procent naar 50 procent. Ten tweede zullen de regels voor het belastingvrij voortzetten van een eenmanszaak worden verruimd. In de huidige wetgeving moeten de koper en verkoper de onderneming gedurende een overgangsperiode van drie jaar met elkaar leiden. Wanneer dit niet het geval is, dan moet de verkoper belasting betalen over stille reserves en goodwill, zoals boekwinsten op bedrijfspanden. Deze overgangsperiode zal worden teruggebracht tot twee jaar. De maatregelen zullen de rijksoverheid ongeveer zestig miljoen euro gaan kosten.