Terug naar het overzicht

Verschil ondernemingswaarde en aandeelhouderswaarde

Als de waarde van een MKB onderneming bepaald moet worden zijn termen als ondernemingswaarde en aandeelhouderswaarde veelvoorkomend. Maar wat is dit nu en wat is het verschil? Onze partner Robert Claassen van Claassen, Moolenbeek & Partners licht het in dit bericht toe.
 

Ondernemingswaarde

Het berekenen van de waarde van een onderneming (ondernemingswaarde) kan op verschillende manieren gebeuren. De meest gebruikte methode is de Discounted Cash Flow (DCF) methode. Met de DCF-methode wordt de toekomstige vrije CashFlow contant gemaakt naar heden. Dit geeft de totale waarde weer van de activiteiten van de onderneming met behulp van de vaste activa en het aanwezige werkkapitaal. Een andere methode die vaak toegepast wordt, is het gebruik van multiples; op basis van de zogenaamde EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) Beide methodes geven als uitkomst de ondernemingswaarde.
 

Aandeelhouderswaarde

Als de aandeelhouderswaarde berekend moet worden houdt men rekening met de huidige financieringsstructuur van de onderneming. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen (zowel lang als kort) van de onderneming. Daarnaast houdt men rekening met de overtollige liquide middelen (cash). De hoogte van de liquide middelen zijn door een verkoper eventueel te beïnvloeden door zoveel mogelijk debiteuren te innen, voorraadpositie te verlagen en de crediteuren te verhogen. Hierdoor zal er meer cash in de onderneming aanwezig zijn. Tijdens onderhandelingen wordt vaak afgesproken wat de ratio tussen deze drie balansposten moet zijn bij overname. Voor zowel koper als verkoper is het goed om dit vooraf af te stemmen, zodat er geen discussie over kan ontstaan.
Bij een aandeelhouderswaarde wordt er dan ook vaak gesproken over Cash & Debt Free. Aan de hand van de ondernemingswaarde wordt de aandeelhouderswaarde bepaald. De waarde van de onderneming wordt dan (over het algemeen) verminderd met de rentedragende schulden van de onderneming en vermeerderd met de overtollige liquide middelen.
 

Formule ondernemingswaarde versus aandeelhouderswaarde

              Ondernemingswaarde
+/+       Overtollige liquide middelen
-/-          Rentedragende schukden
+/-         Correctie werkkapitaal (debiteuren, voorraad en crediteuren)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
=             Aandeelhouderswaarde
 

Voorbeeld waardering bedrijf

Onderstaand wordt een voorbeeld geschetst van het bepalen van de waarde. Hierbij wordt voor het gemak niet uitgegaan van de DCF-methode maar een multiple x EBITDA. 
Onderstaand de balans van de onderneming over het laatste boekjaar:
 
 
Koper en verkoper komen het volgende overeen:
  • Ondernemingswaarde is EBITDA laatste boekjaar x 5 (multiple)
  • Cash & debt free
  • Netto werkkapitaal van € 250.000
 
De ondernemingswaarde van de onderneming betreft in bovenstaand voorbeeld € 2.000.000, echter de aandeelhouderswaarde € 2.600.000. In de praktijk kan het overigens ook andersom zijn, aandeelhouderswaarde is lager dan ondernemingswaarde. Dit komt dan vaak door hogere rentedragende schulden dan in bovenstaand voorbeeld.
 
Robert Claassen