Terug naar het overzicht

Twee op de vijf jonge ondernemers willen groeien door bedrijfsovername

Ruim 40% van de jonge ondernemers – niet langer dan zeven jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer – wil binnen twee jaar een bedrijf overnemen om door te groeien. Ze zijn daarbij vooral op zoek naar bedrijven met aanverwante activiteiten voor vernieuwing en verbreding en nemen zelden een concurrent over. Dit blijkt uit onderzoek van Jong MKB-Nederland en MKB-Nederland dat onlangs is gepresenteerd, naar de motivatie van jonge ondernemers om bedrijven over te nemen.

De kamer van Koophandel (KvK) en de banken blijken bij overnames nog een beperkte rol te spelen als bron van informatie of advies. Daarbij maakt de KvK de rol van intermediair tussen verkopers en kopers van ondernemingen niet waar. De belangrijkste adviseurs van de ondernemer zijn specialisten, zoals de accountant en de belastingadviseur. De bank komt pas bij de financiering in zicht.

Hoewel jonge ondernemers een bedrijfsovername als een complex proces beschouwen, is een opvallend grote groep jonge ondernemers van plan om een ander bedrijf over te nemen om te kunnen doorgroeien. Van de ruim tweehonderd ondervraagde leden van Jong MKB-Nederland zegt 60% een onderneming te willen overnemen; 40% wil dit binnen twee jaar gaan doen.

Bedrijfsovernames zijn belangrijk voor de economie. De inschatting is dat in Nederland de komende jaren mede als gevolg van de vergrijzing ongeveer 20.000 bedrijven moeten worden overgedragen. Een goede ondersteuning of facilitering van groepen die deze bedrijven over zouden willen nemen, is dan ook van groot belang. Opvallend is dat jonge ondernemers die een bedrijf hebben overgenomen, slechts in 5% van de gevallen een bedrijf aangedragen kregen via de KvK; 46% van de jonge ondernemers kwam aan een bedrijf via eigen relaties en 33% via een netwerk.

Aangezien de KvK een digitale matchingsdatabank heeft (de ondernemingsbeurs), zou de KvK een belangrijker intermediair moeten kunnen zijn tussen kopers en verkopers van ondernemingen. De KvK blijkt voor jonge ondernemers vooral een poortfunctie te hebben ter eerste oriëntatie. Van de minder ervaren ondernemers gaat 28% bij de KvK langs voor meer informatie over bedrijfsovernames, bij de ervaren ondernemers is dat 18%. Ervaren ondernemers raadplegen veel vaker bronnen in hun eigen bedrijf: in 22% van de gevallen, tegen 10% van de minder ervaren ondernemers. De KvK en de bank spelen geen rol bij de ontwikkeling van strategische plannen. Wanneer de plannen voor een overname meer concreet worden, zien ondernemers de accountant en de overnamespecialist als belangrijkste partners. De KvK en de bank worden niet betrokken bij strategische planning.

Gemiddeld blijkt een bedrijfsoverdracht ongeveer een jaar te duren. Vanmiddag wordt tijdens een congres van Jong MKB-Nederland bediscussieerd op welke manier jonge ondernemers het beste bij een bedrijfsovername kunnen worden ondersteund. Wat kan er beter in de informatievoorziening en welke rol is weggelegd voor de overdrager, de overnemer, de overheid en de adviseur. Op het congres zijn politici aanwezig, jonge ondernemers die een bedrijf hebben overgenomen en jonge ondernemers die dit van plan zijn te gaan doen. Bedrijfsoverdracht staat de komende periode hoog op de beleidsagenda van (Jong) MKB-Nederland. De komende maanden worden concrete plannen ter facilitering en van bedrijfsovernames gepresenteerd.