Terug naar het overzicht

Succesfactoren bij bedrijfsoverdracht

Ondernemen is een andere vaardigheid dan overdragen. Als ondernemer kan je uitstekend presteren maar op het moment dat het op overdragen aankomt is dat andere koek. Logisch, een bedrijf verkopen of een bedrijf kopen is niet iets wat je gedurende je ondernemende leven regelmatig zal doen. Hoe zorg je er voor dat de overname toch een succes wordt? Onderstaand een aantal factoren die bij kunnen dragen aan het succesvol overdragen van je bedrijf. 
 

Stel vooraf een duidelijke strategie op

Dit geldt zowel voor de koper als de verkoper. De verkopende partij dient een duidelijk beeld te hebben van het volledige traject. Bereid je dus goed voor. Weet welke stappen gedurende het traject genomen dienen te worden en indien je hierbij hulp nodig hebt, laat je bijstaan door een goede adviseur. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat de verkopende partij weet wat zijn of haar grenzen zijn bij de onderhandelingen en dat hij duidelijk voor ogen heeft hoe hij of zij zelf de overnameconstructie zou willen zien. Denk ook na over een plan B en plan C indien de beoogde opvolger zelf een ander plan voor ogen heeft. Vanuit de koper gezien is het ook van belang duidelijk te hebben wat hij of zij wil. Indien dit vooraf helder is kan men een betere deal bereiken. 
 

Breng duidelijk in kaart waaraan de opvolger zou moeten voldoen

Maak voor jezelf duidelijk wanneer je een koper geschikt en capabel vindt als opvolger voor jouw bedrijf. Dit vereenvoudigt deels het zoekproces omdat je duidelijk hebt wat je niet wilt. Ook een koper moet een helder beeld hebben van zijn kennis, mogelijkheden en vaardigheden. 
 

De overdragende partij heeft in kaart gebracht wat zijn rol wordt na overname

Denk na wat je na overname gaat doen. Begin daar niet pas over na te denken tijdens het traject maar breng dat eerder in kaart. Wil je nog een overdrachtsperiode aanblijven? Ga je een andere activiteit opzetten, emigreren? Wat je plannen ook zijn, denk er in elk geval op tijd over na. 
 

De relatie tussen koper en verkoper is goed

Een bedrijfsovername valt of staat met een goede relatie tussen beide partijen op basis van vertrouwen. Zowel tijdens het traject als ook daarna. Indien je een periode aanblijft of nog voor een deel afhankelijk bent van de onderneming (earn-out of huuropbrengsten) is dit ook een belangrijk aspect.
 

Gedegen due diligence en goede waardebepaling

De kwaliteit van de waardering van de onderneming en het uit te voeren due diligence (boekenonderzoek) zijn eveneens succes- of anderszijds faalfactoren. Bij het boekenonderzoek wordt de onderneming doorgelicht en gekeken naar de geschiedenis, missie, waarden, cultuur en financiƫle verslagen van een organisatie. Dit is nodig om tot een adequate overdracht tegen een goede prijs te komen. Een slechte waardering kan leiden tot een te hoge prijs waardoor de overname alsnog niet succesvol afgerond wordt.

Goede communicatie

Het lijkt een open deur maar gedurende het gehele traject geldt dat goede communicatie in grote mate bijdraagt aan een succesvolle deal. Een kwalitatief managementteam en betrouwbare adviseurs spelen hierbij een belangrijke rol. Zij leiden het proces in goede banen en moeten er tevens voor zorgen dat de communicatie binnen het bedrijf open en eerlijk blijft. Ook als je geen adviseur bij het traject betrekt, denk dan aan goede communicatie om stressvolle situaties te mijden. 

Vind hier een geschikte adviseur
Bedrijfsovernameadviseur Bedrijventekoop.nl

Wil je meer weten over het gehele traject van bedrijfsoverdracht, lees dan ons boek. Je kan je goed voorbereiden, al blijft een overname een en al emotie. Ben je daar bewust van en erken en accepteer dat. Laat je indien gewenst bijstaan door een vertrouwenspersoon met kennis van zaken.