Terug naar het overzicht

Private equity - wat is dat?

Private equity is een term die vaak genoemd wordt in overnameland. Maar wat wordt hier nu onder verstaan? Private equity is geld van investeringsmaatschappijen waarmee overnames, strategische veranderingen of groei gefinancierd kunnen worden. De investering wordt over het algemeen gedaan in bedrijven in de volwassenheidsfase. Indien het om risicodragend vermogen in startups of opkomende bedrijven gaat, dan spreekt men van venture capital.
 

Tijdelijk van aard

Private equity kenmerkt zich door een tijdelijke eigendomsstructuur die vaak een scherpe financiële prikkel aan de onderneming geeft. Het doel van de investeerders is immers het verkrijgen van een fors rendement van vaak 20 tot 30 procent. Een groep investeerders investeert via een fonds vermogen in een onderneming in ruil voor een meerderheid of een deel van de aandelen in een bedrijf.  Vooraf worden afspraken gemaakt over de duur van de investering en vaak wordt na 3 tot 5 jaar het aandelenpakket weer verkocht tegen een hogere prijs. Althans dat is de insteek van het fonds, zekerheid dat het rendement gehaald wordt is er niet. Private equitybedrijven zijn meestal erg betrokken. De strategie wordt vooraf doorgenomen en bepaald. Ze zitten vaak dicht op de onderneming waarin ze investeren. Soms heeft dat reorganisatie van de onderneming tot gevolg. Zo kan een private equitybedrijf verplichten dat het management zelf aandelen koopt om de betrokkenheid te vergroten en daarmee het risico te delen met het management.
 

Leverage

Een private equity partij investeert vanuit een fonds. Dit fonds is deels gevuld met geld van de hoofdinvesteerder zelf. Daarnaast wordt geld opgehaald bij partijen zoals pensioenfondsen of andere vermogende partijen. Bij een overname wordt vaak ook een groot deel geleend bij de bank. Deze leverage biedt belastingvoordelen, de rente is deels aftrekbaar. (Zie rekenvoorbeeld voor de uitleg van leverage) En die leverage zorgt er ook voor dat via een hefboom het rendement op het eigen vermogen extra snel stijgt bij een verbetering van de bedrijfsprestaties. Bedrijven die door een private equity partij overgenomen worden presteren over het algemeen beter na overname doordat deze partijen zo strak op de bedrijfsvoering en de strategie zitten.
 
Rekenvoorbeeld:

Bedrijf
Jaarlijkse winst:                € 100.000
Koopprijs:                         € 500.000
____________________________________________
 
100% Eigen Vermogen (EV)                                                Rendement op EV = 100.000/500.000 = 25%
 
 
50% Eigen Vermogen (EV)
+                                                                                               Rendement op EV » 90.000 / 250.000 = 36%
50% Vreemd Vermogen (rente 6%)

Bedrijf verkopen?

Wil je jouw bedrijf verkopen of een deel van je onderneming verkopen? Dan kan een private equity bedrijf dus ook een oplossing voor jou zijn. Zij kunnen voor financiering van het bedrijf zorgen indien een bank de risico’s te groot vindt.