Terug naar het overzicht

Overnameregelingen nader toegelicht

Uit recent onderzoek onder kopers, verkopers en adviseurs in het MKB blijkt dat het grootste deel van de verkopers en kopers niet bekend is met de beschikbare overheidsregelingen bij overname. Hierbij zullen wij een aantal regelingen nader toelichten. 

Bron: MKB Overname Monitor januari 2022


Terbeschikkingstellingsregeling (TBS)

De terbeschikkingstellingsregeling (TBS) is een Nederlandse fiscale regeling waarbij je vermogensbestanddelen zoals een pand of geldlening ter beschikking stelt aan een vennootschap van jezelf of een met jou verbonden persoon, of een IB-onderneming van een met jou verbonden persoon. Wordt vervolgens winst gemaakt dan geldt een vrijstelling van 12% van het resultaat inkomen uit het ter beschikking stellen (opbrengsten min de aftrekbare aftrekbare kosten).
 

Doorschuiven belastingclaim

Als je stopt met je bedrijf of je draagt het over, dan betaal je normaal gesproken belasting over de stakingswinst (het verschil tussen de boekwaarde van je onderneming en de uiteindelijke overnamesom). Indien je gebruik maakt van de doorschuifregeling dan hoef je geen belasting te betalen en kan je, mits het geen BV betreft, je onderneming geruisloos overdragen. Onder stakingswinst vallen ook de stille en fiscale reserves alsook de goodwill.
 

On-verrekende verliezen

Als je geen aanmerkelijk belang meer hebt, maar nog wel een onverrekend verlies uit aanmerkelijk belang, dan kan je dit verlies omzetten in een belastingkorting. De korting wordt in een beschikking vastgesteld (26,90% van het onverrekende verlies). Deze belastingkorting kan tot 9 jaar na het jaar van het ontstaan van het verlies verrekend worden met de belastingheffing over uw inkomsten in box 1. Er is sprake van een aanmerkelijk belang als je, eventueel samen met je fiscale partner, direct of indirect minimaal 5% hebt van de aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap. 
 

Lijfrentepremieaftrek

Als (ex-)ondernemer kan je stakingswinst gebruiken voor de aankoop van een lijfrente. In sommige gevallen mag je dan premie/storting aftrekken. Hiervoor gelden wel aanvullende regels, schakel daarvoor een specialist in.
 

Vrijstelling van overdrachtsbeasting

Op het moment dat je eigenaar wordt van een onroerende zaak of aandelen in een N.V. of B.V. koopt waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan, dan wordt je geacht overdrachtsbelasting te betalen. In sommige gevallen kan je hiervoor vrijstelling aanvragen bijvoorbeeld als:
  • Je zowel overdrachts- als omzetbelasting moet betalen
  • Bedrijfsoverdracht aan familieleden plaatsvindt
  • Er gesproken wordt over inbreng in een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap
  • Indien een onderneming in een N.V. of B.V. omgezet wordt
  • Als een rechtspersoon fuseert, splitst of binnen een concern reorganiseert
  • Je landbouwgrond of natuurgrond koopt
     

Schakel een deskundige in

De MKB Overname Monitor, de rapportage waarin het eerder genoemde onderzoek in uitgewerkt wordt, heeft tevens aangetoond dat de meerderheid van de respondenten geen gebruik maakt van een specialist. Bovengenoemde regelingen zijn over het algemeen bekend bij deze specialisten. Speel je met een overnamevraagstuk; laat je dan tijdig bijstaan door een specialist. Bedrijventekoop verwijst je graag door naar een specialist in jouw regio om het beste resultaat te behalen.