Terug naar het overzicht

Overnamefinanciering voor een MBI-kandidaat

Als je als MBI-kandidaat een bedrijf gaat kopen, betekent dit dat je als koper van buitenaf (dus niet vanuit het zittende management) het bedrijf over wilt nemen. De financiering voor een MBI-kandidaat is vaak lastiger dan voor een strategische koper waarbij het kopende bedrijf makkelijker zekerheden kan geven. De MBI-kandidaat maakt vaker gebruik van externe financiering. 

 

Inbreng koper


Vaak wordt gevraagd wat je als koper in moet brengen bij de koop van een bedrijf. Zonder eigen vermogen is het (haast) onmogelijk een bedrijf te kopen. De verkoper maar ook de bank zien graag dat je eigen middelen inbrengt. Enerzijds om ze ervan te overtuigen dat je bereid bent risico te nemen. Dit is een aspect wat bij het ondernemerschap hoort. Anderzijds toon je hiermee ook meer commitment. Indien je niet financieel betrokken bent in een overname zal je ook minder die “stok achter de deur” voelen om te willen presteren. Gemiddeld spreekt men van 25% van de koopsom wat men aan eigen middelen mee dient te brengen. Theoretische voorbeelden van overnames zonder eigen geld zijn bijvoorbeeld een huurkoop-constructie, gefaseerde overname via winstaandeel of als de verkoper de volledige koopprijs leent aan koper. Dit zijn echter uitzonderlijke situaties.

 

Hoe ziet de overnamefinanciering er doorgaans uit?


Een MBI-kandidaat zal naast de eigen middelen een deel externe financiering aan moeten trekken. Een financiering vanuit de bank is dan de meest voor de hand liggende oplossing. Banken zijn kritischer gaan kijken naar financiering bij een MBI-kandidaat maar indien er een duidelijk onderbouwd plan aan ten grondslag ligt, gebeurt het nog steeds. De lening is vaak wel prijziger omdat zij een hogere risicopremie rekenen. De totale financiering zal echter vaak een combinatie van financieringsvormen worden. 

Vendor loan

Als de verkoper besluit een deel van de koopprijs later te willen ontvangen dan kan dat de koper helpen bij zijn financiering. De verkoper geeft aan vertrouwen te hebben in de koper, hij heeft namelijk belang bij het slagen van de overname omdat hij er geld van hem zelf in heeft zitten. Voor andere financiers helpt het dat de verkoper vertrouwen heeft.

Earnout

Indien de verkoper een deel van de koopprijs in de onderneming laat en dit afhankelijk maakt van toekomstige resultaten dan spreekt men van een earnout. Ook deze vorm schept vertrouwen vanuit de verkoper aan de koper.

Externe investeerders

Een MBI-kandidaat kan financiering ontvangen vanuit een investeringsmaatschappij. Zij investeren een bedrag in de onderneming in ruil voor een bepaald aandelenpercentage en/of rente. Na een, vaak vooraf overeengekomen, termijn zullen zij de aandelen verkopen met als doen winst te hebben behaald op de financiering. 

 

De overnamefinanciering kan een combinatie van verschillende vormen zijn. Ben je voornemens een bedrijf te kopen? Maak je financiële draagkracht inzichtelijk alvorens je aan het traject begint. Heb je daadwerkelijk een onderneming op het oog, betrek dan tijdig een specialist. Hij of zij kan je bijstaan in het proces van aantrekken van de juiste financiering voor overname van het bedrijf. Wij verwijzen je graag naar de lijst van specialisten in je regio op Bedrijventekoop.nl.