Terug naar het overzicht

Overdragen bedrijf goedkoper in nieuwe erfbelasting

De belastingheffing op erven en schenken gaat flink omlaag, vrijstellingen gaan omhoog en het overdragen van een bedrijf wordt - ook bij leven - makkelijker en goedkoper. Dat is de kern van de nieuwe wet schenk- en erfbelasting die is ingediend bij de Tweede Kamer. Beoogde ingangsdatum van de herziene wet is 1 januari 2010. De belangrijkste punten van het voorstel:

  • De vrijstelling bij overdracht gaat fors omhoog naar 90 procent en een bedrijf overdragen bij leven wordt aanzienlijk eenvoudiger en een stuk voordeliger.
  • De tarieven worden aanzienlijk verlaagd. De tariefgroep van 41-68 procent verdwijnt.
  • Het tarief voor partners en kinderen gaat omlaag naar 10 procent (tot € 125.000) en 20 procent (vanaf € 125.000) en voor andere verkrijgers naar 30 en 40 procent.
  • De vrijstelling voor partners gaat omhoog naar € 600.000 euro en voor kinderen en kleinkinderen naar € 19.000.
  • Voor andere verkrijgers wordt deze verhoogd naar € 2.000.

Met de nieuwe vrijstellingen betalen veel minder mensen erf- en schenkbelasting dan voorheen. In totaal zullen nog maar 500 partners per jaar deze belasting hoeven te betalen en het aantal betalende kinderen daalt met een kwart.

Bedrijfsoverdracht eenvoudiger

Bedrijfsoverdracht wordt fiscaal eenvoudiger. De vrijstelling gaat omhoog: in de nieuwe wet geldt een vrijstelling van 90 procent van de waarde van het bedrijf (is nu 75 procent). Deze vrijstelling wordt ook van toepassing op onroerend goed dat de DGA ter beschikking stelt aan zijn vennootschap.Voor de verschuldigde belasting over de resterende 10 procent kan tien jaar uitstel van betaling worden verkregen.

Bij leven

Daarnaast wordt het overdragen van een bedrijf bij leven een stuk eenvoudiger en voordeliger. Bij schenken worden leeftijdsgrens en arbeidsongeschiktheidseis losgelaten: e schenker hoeft niet langer arbeidsongeschikt of 55 jaar of ouder te zijn.

Constructiebestrijding

Onder de oude Successiewet was het mogelijk om door bepaalde constructies de belasting te ontlopen. Met de nieuwe wet kan dat niet langer. Vooral buitenlandse trusts, constructies van levensverzekeringen onder elkaar in de familie (niet afgesloten bij een verzekeraar) en uitgestelde levering van bijvoorbeeld een woning worden aangepakt. Door deze constructies te bestrijden, zal de belastingopbrengst toenemen en kan het tarief voor iedereen omlaag. Ook de ANBI-regeling (goede doelen) wordt gewijzigd: in de nieuwe wet wordt de eis gesteld dat de instelling zich voor ten minste 90 procent richt op het algemeen nut (nu is dat nog 50 procent).