Terug naar het overzicht

Adcorporate 1ste overnameadviseur met kwaliteits gedragscode

Boekel, 30 maart 2009 – Voor het eerst heeft een bedrijfsovernamespecialist zijn werkwijze formeel vastgelegd in een gedragscode. Het gaat om Adcorporate, een partnerorganisatie met negen vestigingen in Nederland. Aanleiding is het morele besef dat de markt recht heeft op een uniforme, verantwoorde benadering. Hoewel Adcorporate niet onder de Wet financiële dienstverlening (Wfd) valt en niet verplicht is om een gedragscode te hanteren, kiest de organisatie er als eerste in Nederland bewust voor om dit wel te doen. De gedragscode is openbaar gemaakt via de website.

De maatschappij kijkt met een steeds kritischere blik naar het functioneren van financiële dienstverleners. Mede daarom is er de Wet financiële dienstverlening (Wfd), die het gedrag van deze bedrijven en het toezicht daarop regelt. Specialisten in corporate finance vallen hier niet onder, maar hun werkveld grenst er wel aan. Vanuit moreel oogpunt achtte Adcorporate het daarom wenselijk om een normenkader op te stellen voor de wijze waarop de organisatie haar activiteiten uitoefent

Kwaliteit verankerd

Met de nieuwe gedragscode onderstreept de organisatie haar voortdurende streven naar kwaliteit. In het document is vastgelegd dat de verschillende vestigingen van Adcorporate een zelfde, adequate en integere bedrijfsvoering hanteren. Een belangrijke stap, vooral omdat de organisatie de sterke groei van de afgelopen jaren ook in de toekomst verwacht voort te zetten.

Website

De gedragscode is publiekelijk tentoongespreid op de website van Adcorporate. Het document bevat achttien artikelen die – geheel in lijn met de kernwaarden van de organisatie – getypeerd worden door betrouwbaarheid, kwaliteit en transparantie. Zo zegt de organisatie bijvoorbeeld toe ieder tegenstrijdig belang te vermijden, de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de juistheid van door haar opgestelde documenten, en enkel werkzaamheden uit te voeren die tot haar professionele kennis- en ervaringsbereik behoren.

Bedrijfsovernamespecialist Adcorporate heeft negen vestigingen in Nederland en is eveneens actief in België, Duitsland en Spanje. De gedragscode is te vinden op www.adcorporate.com/gedragscode.