Terug naar het overzicht

Nieuw KvK-nummer bij nieuwe eigenaar

Vanaf 25 mei 2010 krijgen ondernemingen bij een bedrijfsoverdracht een nieuw KvK-nummer. Dit is het geval als een gehele onderneming in handen komt van een andere natuurlijk persoon, samenwerkingsverband, bijvoorbeeld bij de voortzetting van een eenmanszaak in een VOF of een BV. Met deze aanpassing wil de Kamer van Koophandel de juridische transparantie bevorderen. Iedere onderneming of rechtspersoon die is ingeschreven in het Handelsregister heeft een KvK-nummer dat bestaat uit 8 cijfers. Op basis van dit KvK-nummer worden in de toekomst gegevens over ondernemingen en rechtspersonen uitgewisseld met en tussen overheid en bedrijfsleven. Dit is voor de Kamers van Koophandel reden om de wijze van uitgifte van het KvK-nummer aan te scherpen.Door het toekennen van een nieuw KvK-nummer is het voor derden duidelijk dat er sprake is van een nieuwe eigenaar. Voorheen werd niet altijd een nieuw nummer verstrekt en kon dit verwarring geven.

Uitzonderingen

Slechts in sommige gevallen wordt geen nieuw KvK-nummer uitgegeven. Dit is onder andere het geval bij omzettingen binnen het Burgerlijk Wetboek Boek 2 (BW2), zoals bij een naamloze vennootschap die een besloten vennootschap wordt en bij omzettingen van een rechtspersoon in oprichting (i.o.) naar een rechtspersoon. Ook bij aandelenoverdracht wordt geen nieuw KvK-nummer uitgegeven.

Gevolgen voor bedrijfscorrespondentie

Het nieuwe KvK-nummer heeft ook gevolgen voor de bedrijfscorrespondentie, omdat het KvK-nummer moet worden vermeld op uitgaande brieven, orders, facturen en offertes. Ook moet het nummer moet worden vemeld op de bedrijfswebsite en in uitgaande e-mailberichten (behalve bij reclame-uitingen). Deze verplichting geldt niet voor verenigingen en stichtingen zonder onderneming, verenigingen van eigenaars, overheden en kerkgenootschappen.