Terug naar het overzicht

Mijn bedrijf verkoopklaar maken, waar moet ik op letten?

Een goede voorbereiding is het halve werk. Deze veel gehoorde slogan is bij uitstek van kracht bij het verkoopklaar maken van je bedrijf. In deze blog gaan wij in op alle belangrijke elementen. Maak de toekomstige mogelijkheden inzichtelijk en ga de uitdaging aan zodat men de potentie terugziet in de huidige wijze waarop de strategie én organisatie is neergezet. Dit begint bij het management en eindigt bij de financiële huishouding. Draag bepaalde taken tijdig over aan medewerkers of trek een manager aan. Zo is een organisatie met een duidelijke strategie met gedelegeerd leiderschap én een open cultuur gemakkelijk over te dragen.

Management

Het management is één van de grootste struikelblokken bij het verkoopklaar maken van een onderneming. Zo hangt dit af van de afhankelijkheid van een ondernemer. Hoe afhankelijker een bedrijf is van één persoon, hoe moeilijker het te verkopen is. Dit kan op zijn beurt ook weer een negatief effect hebben op de waarde van een onderneming. Zorg dat je vervangbaar bent en houd rekening dat het proces tijd kost. Maak een duidelijke planning en neem de taken op je die níet overdraagbaar zijn. De potentiële koper heeft hierdoor een duidelijk inzicht. Als verkoper moet je verder nog rekening houden met de periode van de overdracht in combinatie met de aanwezige kennis en knowhow.

Organisatie

De ondernemingsstructuur en cultuur heeft een grote invloed op het verloop van de bedrijfsoverdracht. Een open bedrijfscultuur met gespreide verantwoordelijkheden zorgt ervoor dat de verkoop gemakkelijker verloopt. Stel tijdig veranderingen vast om door te voeren. Dit kan op allerlei gebieden. Denk aan functieverdeling, personeelsbestand, administratie, managementinformatiesysteem, contracten, vergunningen, milieueisen en aanwezige voorraden. Verder maakt een schriftelijke vastlegging van de belangrijke processen de verkoop eenvoudiger. En tegelijkertijd werkt dit ook nog eens waarde verhogend.

Fiscale en juridische aspecten

Kijkend naar de fiscale en juridische aspecten zijn met name de fiscale aspecten van belang bij een bedrijfsoverdracht. Als verkoper heb je vooral te maken met een fiscale afrekening van (stakings)winsten. Voor een eenmanszaak of VOF heb je de mogelijkheid om te bepalen wanneer je de belasting gaat betalen. In het geval van een BV is het van cruciaal belang om dit moment te weten. Zorg dat alles goed geregeld is voor jezelf en bereid de overdracht zo goed mogelijk voor. Soms is het ook interessant om de juridische structuur van een onderneming te wijzigen. Ga in gesprek met een accountant of fiscalist om advies op maat te krijgen.

Financiële huishouding

Zorg ervoor dat de financiële organisatie goed op orde is. Het is verstandig om financiële kengetallen te vergelijken met die van andere ondernemingen in dezelfde branche. Zodra je slechter scoort is het belangrijk om de oorzaak te achterhalen. En verbeter hiermee de financiële kengetallen voor de rentabiliteit (het beste resultaat van je investeringen) én solvabiliteit (de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen). In de praktijk kan dit wel 3 tot 5 jaar in beslag nemen. Daarom is het van belang dat de financiële kengetallen tijdig onder de loep genomen worden. Onderneem tijdig actie indien nodig.