Terug naar het overzicht

MBI, strategische koper of investeerder?

Als je denkt aan verkoop van je bedrijf, denk je wellicht aan een van je kinderen of een familielid als ideale opvolger. Zij kennen het bedrijf en hebben waarschijnlijk al een binding. De meerderheid kiest ook daadwerkelijk voor overdracht binnen de familie. Toch is dit niet altijd de beste keuze. Beschikt de opvolger over voldoende ondernemerscapaciteiten? Gaat dit niet ten koste van de harmonie binnen de familie? En niet minder belangrijk; de koopsom bij overname binnen de familie is vaak lager dan aan een externe. Welke opties heb je als verkoper? Welk type koper is het beste voor je onderneming? Hierbij beschrijven wij de verschillende soorten kopers.

 

Management buy out (MBO)


Indien je ervoor kiest om het bedrijf niet over te dragen aan een familielid maar wel aan iemand die al aan het bedrijf verbonden is, dan noemt men dat een management buy out. Het voordeel van deze optie is dat je weet aan wie je overdraagt want je kent deze medewerker en zijn kwaliteiten.


 
Management buy in (MBI)


Is de koper niet verbonden aan je onderneming dan wordt gesproken van een management buy in. De koper is dan een ondernemer die zelfstandig een bedrijf wil gaan starten en daarbij niet van nul af aan begint maar start door overname. De ondernemer is vaak erg gedreven de onderneming succesvol voort te zetten. Nadeel kan zijn dat de financiering voor MBI kandidaten tegenwoordig lastiger is. Je zal als verkoper wellicht een deel van de koopsom in de onderneming moeten laten zitten middels een earn-out of achtergestelde lening. 

 

Strategische koper


Indien een koper uit is op synergie (1+1=3) dan betreft het vaak een strategische koper. Het gaat dan om een onderneming in dezelfde bedrijfskolom of collega-ondernemer. Door overname kunnen zij (schaal)voordelen behalen zoals inkoopvoordeel, extra omzet, vergroten marktaandeel. Of ze doen het om een concurrent uit te schakelen wat voordeel op kan leveren. De strategische koper biedt vaak een goede prijs en voldoet de koopsom ineens. 

 

Financiële koper


De nadruk bij deze koper ligt niet op het aantrekken van management maar op financieringscapaciteit. De onderneming verkoopt (een deel van) de aandelen om vreemd vermogen aan te trekken. Het motief van de koper is het realiseren van rendement op het geïnvesteerde vermogen. 

 

In onderstaand schema zetten we de verschillende typen op een rij:

Type koper
Verkoopopbrengst
Behouden identiteit
Betrokkenheid verkoper
Familielid
Laag
Groot
Groot
MBO
Gemiddeld
Minder groot
Minder groot
MBI
Gemiddeld
Klein
Nauwelijks
Financiële koper
Hoog
Klein
Klein
Strategische koper
Hoog
Klein
Minder groot

 

Bepaal zelf je keuze


Voor welk type je gaat, bepaal je zelf. Het is van belang dat de koper bij je past. Beschikt de koper over voldoende kwaliteit om je bedrijf succesvol voort te zetten. Heb je een klik met de ondernemer? Kan hij de koopsom voldoen? Deze aspecten wegen mee in je beslissing. Ga daarom het gesprek aan met de potentiële koper. Maar voordat je begint aan de verkoop van je onderneming is het noodzakelijk je goed voor te bereiden. Lees onze gratis whitepaper “Bedrijf verkopen – Alles wat je moet weten van A tot Z” en weet wat er van je verwacht wordt. Maak de juiste keuze en ga op tijd met een specialist het gesprek aan.