Terug naar het overzicht

Levensvatbare bedrijven in nood te hulp geschoten door EU

Voor een welvarend land met een open economie als Nederland is buitenlandse handel van zeer groot belang. Maar wat nu als je internationale relatie in betalingsmoeilijkheden raakt? Cander van der Veer van Damsté advocaten | notarissen vertelt hier het volgende over:

Het CBS heeft met 3,2 procent in 2017 de hoogste economische groei gemeten van de afgelopen 10 jaar. De belangrijkste aanjager van deze groei is, naast investeringen in vaste activa en de consumptie, zoals vanouds de export.

Ik wil het graag hebben over buitenlandse handel:

Om een goede handelsrelatie op te bouwen en te onderhouden is wederzijds vertrouwen cruciaal. Voor een buitenlandse relatie is dit van levensbelang, omdat de afstand tot elkaar letterlijk groter is.

De Europese wetgever schiet hierbij te hulp, je staat dus niet alleen:

Steeds vaker breiden bedrijven en personen hun bedrijfsactiviteiten uit naar EU-landen. Dit gebeurt niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. Je wilt natuurlijk wel weten waar je aan toe bent als je Franse, Duitse of Spaanse relatie in betalingsmoeilijkheden raakt. In 2017 zijn daarom de regels voor grensoverschrijdende insolventies geactualiseerd en gemoderniseerd. Er is nog geen sprake van een eenvormig en lidstaatoverschrijdend faillissementsrecht, maar het is een stap in de juiste richting. Het is nu duidelijk(er) door welk recht je aanspraken worden beheerst.

De EU bereidt momenteel een insolventie-initiatief voor als volgende stap. Hierdoor kunnen levensvatbare bedrijven in nood worden gered en krijgen eerlijke maar failliete personen een tweede kans. De EU-landen zijn het nu eens dat een ondernemer die te goeder trouw handelt, na hooguit drie jaar kwijtschelding van zijn schulden moet krijgen. Tevens is er overeenstemming over maatregelen die faillissementsprocedures efficiënter maken. 

Cander van der Veer

Damsté advocaten | notarissen – Oprecht het best!

Damsté Amsterdam